Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Alterneringsersättningens belopp

Det fulla beloppet av alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning utan förhöjningar du skulle vara berättigad till om du blev arbetslös. För alterneringsersättning utbetalas varken den inkomstrelaterade dagpenningens förhöjningsdelar eller barnförhöjningar.

Den arbetslöshetsdagpenning som utgör grunden för ersättningen beräknas för en tid om minst 52 veckor före alterneringsledigheten så, att vid beräkningen beaktas de fulla lönebetalningsmånaderna som omedelbart föregått alterneringsledigheten. I löneförmånerna inräknas inte de naturaförmåner, vilka kan fås fortlöpande under alterneringsledigheten i enlighet med alterneringsavtalet.

Lön och annan arbetsinkomst som erhållits under alterneringsledigheten från annan än den egna arbetsgivaren samt vissa lagstadgade förmåner beaktas vid beräkningen av beloppet av alterneringsersättningen liksom vad som stadgas om utbetalning av jämkad dagpenning i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Du kan själv räkna alterneringsersättningens storlek med hjälp av dagpenningskalkylatorn.

Uträkningsexempel fr.o.m 1.1.2017

Lön/mån

Lön -4,64%

Alterneringserättning

1 000,00

953,60

26,45

1 500,00

1 430,40

33,43

2 000,00

1 907,20

40,42

2 500,00

2 384,00

47,40

3 000,00

2 860,80

54,39

3 500,00

3 337,60

59,26

4 000,00

3 814,40

62,37

4 500,00

4 291,20

65,47

5 000,00

4 768,00

68,57

 

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi