Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Alterneringsledighetens längd

Alterneringsledigheten kan vara minst 100 kalenderdagar och totalt högst 180 kalenderdagar. Alterneringsledigheten hålls i en period, vars längd kan vara 100-180 dagar.

Alterneringsledigheten kan dock förlängas. Om förlängningen ska avtalas två månader före utgången av den avtalade alterneringsledigheten. Alterneringsledigheten ska ändå hållas i sin helhet inom två år från dess början, och dess sammanräknade längd får inte heller överskrida maximilängden på alterneringsledigheten.

Ifall den alterneringslediga tillfälligt återvänder till arbete hos den egna arbetsgivaren under ledigheten, förbrukas alterneringsledigheten under denna tid och fortsätter därefter enligt det ursprungliga avtalet.

Om avtalet om alterneringsledigheten har ingåtts senast 31.12.2015 och alterneringsledigheten börjar senast 31.3.2016, kan man med tillämpning av den gamla lagen avtala om att alterneringsledigheten hålls i perioder. Alterneringsledigheten kan vara minst 100 kalenderdagar och totalt högst 360 kalenderdagar. 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi