Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Annan vistelse utomlands

Vistelse utomlands utan sådant godtagbart skäl som avses i lagen om utkomstskydd för arbetstagare ska alltid jämställas med frånvaro från arbetsmarknaden i hemlandet utan godtagbart skäl. Om du har varit borta från arbetsmarknaden utan godtagbart skäl längre tid än sex månader, har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning förrän du på nytt har uppfyllt arbetsvillkoret i sin helhet.

Om t.ex. makarna tillsammans flyttar utomlands och endast en av dem sysselsätts där, har den som flyttat med sin make inte rätt till arbetslöshetsdagpenning efter återkomsten, om vistelsen utomlands utan godtagbart skäl har varat i över sex månader. Om det finns ett godtagbart personligt skäl till att maken varit borta från arbetsmarknaden, t.ex. vård av ett barn som inte har fyllt 3 år eller studier, förutsätts inte att arbetsvillkoret uppfylls på nytt. För att bevara arbetsvillkoret bör maken betala medlemsavgift till arbetslöshetskassan i Finland under den tid godtagbart skäl föreligger.

I vanliga fall är förutsättningen för att erhålla arbetslöshetsskydd att du står till arbetsmarknadens förfogande i det land från vilket du ansöker om förmånen. Du behöver dock inte hela tiden vistas i Finland. Som arbetssökande kan du alltså göra en utlandsresa utan att förlora din rätt till arbetslöshetsförmån. Förutsättningen är dock att du söker arbete i Finland även under tiden för utlandsresan och är jämt redo att ta emot arbete i Finland.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi