Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Arbete i internationella organisationer

Arbete som utförts i anställning hos sådana internationella organisationer, i vilka Finland som stat deltar, förlänger granskningsperioden för arbetsvillkoret. Arbetet förlänger alltså granskningsperioden på 28 månader, under vilken personen i fråga ska uppfylla arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor. Granskningsperioden kan som högst förlängas med sju år. Sådana organisationer är till exempel FN (och dess specialorganisationer ILO, UNESCO och UNICEF) samt övriga mellanstatliga organisationer, såsom EU, OECD, WTO, Världsbanken, Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.

  • Däremot förlänger arbete i t.ex. Internationella Röda Korset inte granskningsperioden för arbetsvillkoret. Röda Korset är inte en mellanstatlig organisation.
  • Observera att arbete i FN:s fredstrupper kan beaktas i ditt arbetsvillkor i Finland.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi