Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Arbete i tredje länder

Arbete som utförs utanför EU-/EES-länder och Schweiz kan inte räknas med i arbetsvillkoret i Finland. Ditt arbete i tredje länder kan beaktas i arbestvillkoret endast i det fall att det är fråga om arbete som utförs som utstationerad arbetstagare för en finländsk arbetsgivare. Då du återvänder till Finland är du berättigad till inkomstdagpenning från en finländsk arbetslöshetskassa endast om:

  • Du har bevarat medlemskapet i den finländska arbetslöshetskassan under arbetet. Vänligen beakta, att det vid återkomst från tredje länder inte är möjligt att ansluta sig till kassan som arbetslös.
  • Du är bosatt i Finland och även i övrigt uppfyller förutsättningarna för utbetalning av dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid behov ber kassan av Folkpensionsanstalten ett beslut om att du är bosatt i Finland.

En utstationerad person som arbetar vid Finlands utlandsrepresentation och är anställd av finska staten försäkras alltid i Finland. Även för sådan personal som anställts på ort och ställe bevaras arbetslöshetsförsäkringen i Finland, om de omedelbart före inledandet av anställningsförhållandet har omfattats av arbetslöshetsförsäkringen i Finland.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi