Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Från Finland utstationerade arbetstagare

En från Finland utstationerad arbetstagare omfattas vid arbete utomlands fortfarande av Finlands socialskydd och arbetslöshetsförsäkring.

En från Finland utstationerad arbetstagare

  • Arbetsgivaren i Finland sänder dig på arbetskommendering till utlandet.
  • Arbetslöshetsförsäkringsavgifterna och arbetslöshetskassans medlemsavgifter betalas fortfarande till Finland.
  • Du omfattas alltså fortfarande av Finlands socialskydd och arbetslöshetsförsäkring även om du arbetar utomlands.
  • Det arbete som utförts utomlands beaktas i arbetsvillkoret på samma sätt som om det vore frågan om arbete som utförts Finland. En förutsättning för att arbetet kan beaktas i arbetsvillkoret är dock att du har bevarat ditt medlemskap i en finländsk arbetslöshetskassa.

Då du återvänder från ett EU-/EES-land, Schweiz, Kanada, Quebec, Israel, Chile eller Australien ber kassan dig tillställa ett av Pensionsskyddscentralen utfärdat A1-intyg. Pensionsskyddscentralen avgör om du under din arbetskommendering utomlands omfattas av Finlands socialskydd. Arbetslöshetskassan behöver intyget för att kunna konstatera att arbetet beaktas i ditt arbetsvillkor.

Då du återvänder från något annat land de ovan nämnda, ber kassan dig tillställa ett av Folkpensionsanstalten utfärdat beslut om att du under ditt arbete utomlands har omfattats av det bosättningsbaserade socialskyddet i Finland.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi