Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Anmäl dig hos TE-byrån

Du ska anmäla dig som arbetssökande hos TE-byrån senast på din första dag av arbetslösheten eller permitteringen. Anmälan sker elektroniskt på TE-tjänsternas sidor Oma asiointi på adressen https://asiointi.mol/omaasiointi/?kieli=fi. Din rätt till inkomstrelaterad dagpenning börjar fr.o.m. att den elektroniska blanketten på webben har sänts. Du får ett mottagningsmeddelande, där du ser de uppgifter du sänt och att ditt jobbsökande är i kraft. Samtidigt får du anvisningar om hur du förlänger ditt ärende i kommunikationen. TE-byrån lämnar på basis av din anmälan arbetslöshetskassan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande och på grundval av det kan arbetslöshetskassan betala ut förmånen.

På adressen www.te-palvelut hittar du mera information om hur man anmäler sig som arbetssökande. På sidorna finner du också öppettiderna för din lokala TE-byrå, ifall du ska uträtta ärendena personligen hos TE-byrån.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi