Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Ifyllande av ansökan om dagpenning

Som medlem i YTK ansöker du om arbetslöshetsdagpenning från YTK. Inkomstrelaterad dagpenning söks alltid i efterskott. Den första ansökningen kan du fylla i efter att du varit arbetslös i två veckor. I fortsättningen kan du sända ansökan i perioder om fyra kalenderveckor, en månad eller en kalendermånad.

Kom ihåg att sända ansökan till arbetslöshetskassan inom tre månader från det att arbetslösheten börjat. Dagpenning utbetalas inte utan synnerligen vägande skäl för en längre period än tre månader innan ansökan anhängiggörs. Ansökan blir anhängig den dag då den har ingått till arbetslöshetskassan. Om du t.ex. ansöker om dagpenning fr.o.m. 1.2.2017, ska du sända ansökan till kassan senast 1.5.2017. Det är viktigt att du sänder ansökan till kassan inom den utsatta tiden, fastän någon bilaga ännu skulle saknas i den. En saknad bilaga kan sändas till kassan även senare.

Ansökan om dagpenning kan tillställas kassan på två olika sätt:

  1. Du kan ansöka om dagpenning elektroniskt via kassans elektroniska kommunikation OmaYTK. Första gången du använder vår elektroniska kommunikation loggar du in dig med dina egna nätbankskoder eller också kan du beställa koder per post. I fortsättningen loggar du in dig med din egen användarkod (ditt medlemsnummer) samt ett lösenord som du skapat åt dig i tjänsten. Om du glömmer ditt lösenord, kan du beställa ett nytt på framsidan av OmaYTK.
  2. Du kan även fylla i den skriftliga ansökningsblanketten och sända den per post till PB 100, 32201 Loimaa. Ansökningsblanketter erhålls vid TE-byrån eller också kan du skriva ut blanketten på vår webbsida under punkten Blanketter.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi