Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Beskattning av de förmåner som utbetalas

Förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan är beskattningsbar inkomst

Samtliga förmåner utbetalade av arbetslöshetskassan omfattas av förskottsinnehållning. Vid förskottsinnehållning kan man använda antingen skattekortet för löneinkomster, graderat skattekort eller ett ändringsskattekort som ansökts för inkomstrelaterade dagpenningen.

Graderat skattekort för inkomstrelaterad dagpenning

Som mottagare av dagpenning lönar det sig att ansöka om ett ändringsskattekort för inkomstrelaterad dagpenning. På så sätt verkställs förskottsinnehållningen enligt uppgifterna i ändringsskattekortet, utan förhöjningar. Samtidigt förvissar du dig om den rätta skatteprocenten uttryckligen med tanke på den inkomstrelaterade dagpenningen. Sänd ditt ändringsskattekort till YTK i original som bilaga till din ansöka om inkomstrelaterad dagpenning. YTK får inte ändringsskattekortets uppgifter direkt från skattemyndigheten.

Modell om ändringsskattekortet:

Fastställande av förskottsinnehållningsprocent när YTK använder uppgifter bestämda för lön

Förmån

 

Förskottsinnehållning minst

Inkomstrelaterad dagpenning          

 

25 %

Förmån förhöjd med
förhöjd förtjänstdel    

 

25 %

Alterneringsersättning

 

25 %

 

Leverering av skattekortet till YTK

Vi får skatteuppgifterna för de medlemmarna som har anslutit sig till oss innan början av skatteåret direkt från skattemyndigheten. Vi får dessa uppgifter från skattemyndigheten som direktöverföring en gång om året, då de nya skatteuppgifterna träder i kraft den första februari. Om du har anslutit dig till kassan mitt under året och blir arbetslös, bör du sända ändringsskattekortet för förskottsinnehållning av arbetslöshetsdagpenning till kassan skilt. Igen lönar det sig att ansöka om ändringsskattekort för förmånen och leverera det till oss. Nedan information om olika skattekort:

  • Ändringsskattekort för förmån: Förskottsinnehållningsprocenten beräknad för förmån förhöjs inte när dagpenningen utbetalas. Du får leverera ändringsskattekortet till oss som elektronisk avskrift.
  • Skattekort för lön från huvudsyssla: Förskottsinnehållning verkställs alltid så att skatteprocenten är minst 25. Du kan leverera din skattekort elektriskt.
  • Graderat skattekort: Förskottsinnehållning verkställs alltid så att skatteprocenten är minst 25. Du får leverera ditt graderade skattekort till oss även som elektronisk avskrift.

Förskottsinnehållning enligt retroaktiv tabell

Om vi saknar dina skatteuppgifter helt, verkställs förskottsinnehållningen från din förmån enligt en retroaktiv tabell på följande sätt:

Ersättningen euro/dag enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Förskottsinnehållningsprocent

0,17 - 26

20

26,01 - 39 

25

39,01 - 51

30

51,01- 66 

35

66,01 - 100

40

100,01 - 156

45

156,01- 

50

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi