Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Uträkning av dagpenningens storlek

Barnförhöjning

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, som är lika stor som gällande grunddagpenning, och av en förtjänstdel som baserar sig på dina löneinkomster före arbetslösheten. År 2017 är grunddelen 32,40 euro per dag. Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen (grunddagpenningen).

Om din månadslön som utgör grunden för dagpenningen är större än 3 078,00 €, är förtjänstdelen för den del som överstiger gränsen 20 procent av den dagslön som utgör grunden för dagpenningen.

Om du har rätt till förhöjd inkomstrelaterad dagpenning, är förtjänstdelen större än vad som ovan angivits.

Uträkningsexempel

Din månadslön är 2.000 euro. Först subtraheras från din månadslön de poster som inte ingår i den stabiliserade lönen, såsom semesterersättning och semesterpenning (2.000 – 500 = 1.500). Härefter subtraheras från din lön 4,64 procent i pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter (apl-avdrag). Resterande lönebelopp 1.430,40 divideras med 21,5 för att få den kalkylmässiga dagslönen. Således är den dagslön som utgör grunden för dagpenningen 66,53 euro. Då grunddagpenningen 32,40 euro samt den förtjänstdel som grundar sig på dina löneinkomster [0,45 x (66,53 – 32,40)] räknas ihop, fås som den inkomstrelaterade dagpenningens belopp 47,76 euro.

Du kan själv räkna ut din dagpenning med hjälp av YTK:s Dagpenningskalkylator.

Barnförhöjning

Om du har att försörja barn under 18 år, utbetalas den inkomstrelaterade dagpenningen förhöjd med barnförhöjning. Dess storlek är år 2017

  • för ett barn 5,23 €,
  • för två eller flera barn sammanlagt 7,68 € och
  • för tre eller flera barn sammanlagt 9,90 €.

Du ansöker om barnförhöjning i samband med den första ansökan om dagpenning. Blir det förändringar i antalet barn, är det bra att meddela kassan därom så snart som möjligt t.ex. under punkten Tilläggsuppgifter i fortsättningsansökan. Barnförhöjningen justeras årligen med folkpensionsindexet.

Som barn som försörjs betraktas ett biologiskt barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll med dig. Barnförhöjning utbetalas även för sambos eller makes barn, om barnet bor i samma hushåll med dig. Som barn som försörjs betraktas även ett barn som bor i ett annat hushåll och som du är skyldig att betala underhåll för. Barnförhöjningen utbetalas till den som är underhållsskyldig. Således kan barnförhöjningen inte beviljas en fosterförälder. I vissa fall kan barnförhöjningen i stället beviljas ett kommunalt organ för underhåll av barnet.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi