Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Uträkning av lönen på nytt

Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek fastställs på nytt då en ny maximitid för utbetalning av dagpenning inleds, dvs. när du uppfyller ett nytt arbetsvillkor på 26 veckor.  Dagpenningens storlek fastställs inte på nytt, då dagpenningens storlek senast har fastställts i början av maximitiden för föregående dagpenningsperiod, och följande maximitid inleds inom ett år från det att denna föregående maximitid har börjat. Den inkomstrelaterade dagpenningens storlek varierar dock årligen, eftersom grunddelen justeras med folkpensionsindexet.

Även i följande fall fastställs din dagpenning inte på nytt, även om du uppfyller ett nytt arbetsvillkor:

  1. Om du får dagpenning på grund av rätt till tilläggsdagar.

  2. Om du uppfyller det nya arbetsvillkoret under arbetskraftsutbildning eller under frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

  3. Om ditt arbetsvillkor har uppfyllts på nytt i ett arbete som du har sysselsatts i på grundval av sysselsättningsskyldighet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (garanterat arbete), fastställs dagpenningens storlek inte nödvändigtvis på nytt, då du uppfyller det nya arbetsvillkoret. Lönen fastställs på nytt endast om den lön som fastställs på grundval av de nya löneuppgifterna skulle vara större än den tidigare fastställda lönen.

Om fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningens storlek sker på nytt innan maximitiden för utbetalning av dagpenning uppfylls, skyddas dagpenningens storlek av den s.k. 80-procentsregeln: Den arbetslöshetsdagpenning som fastställs utifrån de nya inkomstuppgifterna bör alltid vara minst 80 procent av den till dig tidigare utbetalda dagpenningen. Jämförelsen görs med dagpenningen utan eventuella barnförhöjningar och den förhöjda förtjänstdelen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi