Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Att ansluta sig till företagarkassan och rätt till efterskydd

En person kan ansluta sig till företagarkassan om han eller hon är en företagare som är permanent bosatt i Finland. I Finland finns det två för företagare avsedda arbetslöshetskassor, Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT), tfn 09 622 4830 och Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT), tfn 0800 9 0888.

Om du tidigare har varit löntagare och nu inleder företagsverksamheten, kan du bevara ditt medlemskap i löntagarkassan i högst 18 månader efter att företagsverksamheten inletts. Då är det fråga om den s.k. efterskyddstiden. Med efterskydd avses i inkomstskyddet den tid under vilken

  1. en person som varit löntagare och som blivit företagare och blivit arbetslös är berättigad att få arbetslöshetsdagpenning på grundval av inkomsterna från det avlönade arbete som föregick företagsverksamheten
  2. en person som varit företagare och som blivit löntagare och blivit arbetslös är berättigad att få arbetslöshetsdagpenning på grundval av den företagsinkomst som föregick företagarverksamheten.

Vi rekommenderar dock att du blir medlem i företagarkassan genast då du inleder företagsverksamhet i huvudtjänst. Som medlem i löntagarkassan kumuleras inte företagararbete som förutsätts för företagarens arbetsvillkor, utan för detta ändamål bör du ansluta dig till företagarkassan. Endast sådan företagsverksamhet som utförts under medlemskap i företagarkassan tryggar din utkomst, om företagsverksamheten upphör.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi