Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Förutsättningar för att erhålla inkomstdagpenning

För att erhålla inkomstrelaterad dagpenning bör du uppfylla vissa lagstadgade förutsättningar. Grundförutsättningen är att du är försäkrad i arbetslöshetskassan och att du har uppfyllt arbetsvillkoret för löntagare under ditt medlemskap i försäkringskassan. Normalt betyder detta att du har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst 26 veckor, och att du under medlemskapstiden har varit i arbete minst 26 kalenderveckor under senaste 28 månader, och arbetet har varit sådant som kumulerar arbetsvillkoret för löntagare (arbetstiden minst 18 timmar i veckan). Antalet veckor som kumulerar arbetsvillkoret har ändrats med en lagförändring som trätt i kraft 1.1.2014. För att arbetsvillkoret skulle uppfyllas krävdes tidigare att du varit i arbete 34 kalenderveckor och varit medlem i kassan 34 veckor. Om du efter 29.12.2013 har varit minst en vecka i arbete som uppfyller arbetsvillkoret, tillämpas på dig det nya, kortare arbetsvillkoret. Om du däremot har uppfyllt arbetsvillkoret i sin helhet före ifrågavarande datum, uppfylls arbetsvillkoret i enlighet med den arbetstid på 34 veckor som förutsatts i tidigare gällande lag.

Uppfyllandet av alla förutsättningar för utbetalning av dagpenning kontrolleras i samband med handläggningen av ansökan. I fråga om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna lämnar TE-byrån kassan ett utlåtande om huruvida de uppfylls.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi