Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Grundskydd och inkomstskydd

Utkomsten under arbetslösheten tryggas med arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Arbetslöshetsdagpenningen kan vara antingen inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning. Folkpensionsanstalten sköter om utbetalning av grundskyddet dvs. grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd. Till den som är försäkrad i en arbetslöshetskassa utbetalas arbetslöshetsdagpenningen som inkomstrelaterad dagpenning. Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, som är lika stor som gällande grunddagpenning, och av en förtjänstdel. Den inkomstrelaterade dagpenningen räknas utgående från den inkomstnivå som föregår arbetslösheten.

Inkomstrelaterad dagpenning utbetalas till en arbetslös arbetssökande, förutom för tiden för arbetslösheten, också för den tid arbetssökanden deltar i en i sysselsättningsplanen avtalad sysselsättningsfrämjande tjänst. Därutöver är det möjligt att till en som är försäkrad i en arbetslöshetskassa utbetalas alterneringsersättning, vars storlek uträknas utifrån beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen. En del av arbetslöshetskassorna, liksom Allmänna arbetslöshetskassan YTK, erbjuder sådana medlemmar som arbetar på fartyg under s.k. bekvämlighetsflagg också en tilläggsförsäkring för sjöfartsbranschen.

I Finland finns det 26 arbetslöshetskassor för löntagare och två för företagare avsedda kassor. Arbetslöshetskassornas verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Alla kassor utbetalar en lika stor inkomstrelaterad dagpenning för lika stor lön, eftersom dagpenningsbesluten baserar sig på lagstiftning och regler utfärdade av myndigheterna. Därutöver förutsätter lagstiftningen ett jämlikt bemötande av kassans medlemmar.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi