Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Hinder för utbetalning av jämkad dagpenning

Granskning av arbetstiden

Du har inte rätt till jämkad inkomstdagpenning, om arbetstiden överskrider 80 procent av den arbetstid som tillämpas i branschen för en heltidsanställd arbetstagare.

 • I deltidsarbete granskas din arbetstid jämkningsperiodvis.
 • Om din arbetstid har förkortats p.g.a. permittering, granskas din arbetstid i perioder om en kalendervecka.
 • Vid uträkningen av arbetstiden beaktas de faktiska arbetstimmarna, som jämförs med maximiarbetstiden för en heltidsanställd arbetstagare. Om branschen inte har ett kollektivavtal, görs jämförelsen med den regelbundna arbetstiden enligt arbetstidslagen. Enligt arbetstidslagen är den regelbundna arbetstiden åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka.
 • I periodarbete är granskningsperioden för arbetstiden en period.

Om du har flera arbetsförhållanden som omfattas av jämkning, sammanräknas arbetstiden för alla arbetsförhållanden.

Om din arbetsgivare inte har möjlighet att övervaka din arbetstid, har du inte rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning. Någon granskning av arbetstiden krävs dock inte då jämkningen baserar sig på företagsverksamhet i bisyssla eller eget arbete.

Semester

Rätt till inkomstrelaterad dagpenning föreligger inte för semestertiden, om lönen för semestertiden baserar sig på lönen för heltidsarbete.

EXEMPEL 1: Maja har arbetat på deltid under flera år och fått jämkad dagpenning. Nu är hon på årssemester i tre veckor. Utbetalning av jämkad dagpenning fortsätter under semestertiden, eftersom hennes lön för semestertiden baserar sig på lön för deltidsarbete.

EXEMPEL 2: Matti har länge varit i deltidsarbete. Med samma arbetsgivare ingås ett arbetsavtal på heltid för tiden 1.5. – 31.8.2014. Av denna tid är Matti på semester under hela juli månad. Arbetsgivaren utbetalar lön för heltidsarbete under semestern. Matti har inte rätt till jämkad arbetslöshetsdagpenning under semestern, eftersom han är i heltidsarbete också under semestern.

Tider då rätt till jämkad dagpenning inte föreligger

 • Den tid då du är sysselsatt i ett heltidsarbete som varar över två veckor.
 • Den tid då du är sysselsatt som företagare i huvudsyssla.
 • Den tid du studerar på heltid.
 • Sjukdomstid.
 • Moderskaps- och faderskapsledighet samt föräldraledighet.
 • Självrisktid.
 • Den tid då arbetstidsgränsen på 80 procent överskrids.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi