Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Maximibetalningens förlopp vid utbetalning av jämkad dagpenning

Dagpenning som utbetalats som jämkad kumulerar maximiutbetalningstiden för dagpenningen så att den omvandlas till fulla dagar för arbetslöshetsdagpenning. Omvandlingen sker så att den jämkade dagpenning som betalats ut för jämkningsperioden divideras med dagpenningen till fullt belopp. Även en eventuellt som förhöjd utbetalad jämkad dagpenning kumulerar maximitiden på samma sätt som inkomstrelaterade dagpenningen utan förhöjning, dvs. förhöjningen beaktas inte här.

EXEMPEL Maja har fått jämkad dagpenning för 23 dagar. Hennes inkomstrelaterade dagpenning till fullt belopp är 42,05 €. Under jämkningsperioden har hon i lön fått 336,00 €, varav hälften (168,00 €) beaktas i jämkningen. Majas dagslön har erhållits genom att dividera den arbetsinkomst som ska beaktas med 21,5 (168,00 : 21,5 = 7,81). Som jämkad dagpenning fås 34,24 euro, efter att dagslönen har subtraherats från inkomstrelaterade dagpenningen till fullt belopp (42,05 – 7,81 = 34,24). Till Maja har utbetalats jämkad dagpenning för 23 dagar sammanlagt 787,52 €.

INVERKAN PÅ MAXIMIUTBETALNINGSTIDEN: Då den dagpenning som utbetalats för jämkningsperioden divideras med dagpenningen till fullt belopp (787,52 : 42,05 = 18,73), erhålls som antalet dagar som ska inräknas i kumulationen 19.

Maja har fått jämkad dagpenning för 23 dagar. De utbetalade dagarna kumulerar maximiutbetalningstiden med 19 dagar.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi