Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

När betalas jämkad dagpenning ut i situationer med permittering

Med permittering avses att utförandet av arbete och lönebetalningen tillfälligt avbryts på basis av beslut av arbetsgivaren, medan anställningsförhållandet i övrigt är i kraft. Grunden för en permittering kan vara produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker eller att arbetena tillfälligt minskat.

Permitteringen kan genomföras så att arbetstiden per vecka eller dag förkortas eller också kan permitteringen vara på heltid. Dagpenning utbetalas till fullt belopp, om permitteringen är på heltid eller om arbetstiden per vecka är förkortad (personen i fråga är permitterad för hela dagar).

Till en arbetstagare, vars arbetstid per vecka har förkortats på grund av permittering med en eller flera dagar i veckan, utbetalas arbetslöshetsförmån till fullt belopp för permitteringsdagarna. Detta innebär alltså att vid permittering utbetalas full dagpenning för fulla arbetslöshetsdagar, men för de fulla arbetsdagarna betalas inte alls ut någon arbetslöshetsförmån.

Permittering kan verkställas även så, att personens arbetstid per dag förkortas. Då är det fråga om permittering genom förkortning av daglig arbetstid och personen omfattas av jämkning. Om personen i fråga under kalenderveckan har både helt och hållet permitterade dagar och förkortade arbetsdagar, betalas jämkad dagpenning ut för den aktuella veckan, varvid inkomsten för de förkortade arbetsdagarna och inkomsten för de fulla arbetsdagarna beaktas vid jämkningen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi