Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Lagstifning gällande utkomstskydd för arbetslösa

Lag om arbetslöshetskassor
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1984/19840603

Förvaltningslag
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030434

Lag om utkomstkydd för arbetslösa
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021290

Förordning om fastställande av lön
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2002/20021332

Lag om offentlig arbetskraftsservice
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021295

Lag om alterneringsledighet
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2002/20021305

Lag om finansiering av arbetslöshetsförmåner
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980555

Arbetsavtalslag
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055

Semesterlag
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050162

Arbetstidslag
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1996/19960605

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi