Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Rätt till dagpenning under sysselsättningsfrämjande tjänst

Utkomsten för en arbetssökande som deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster tryggas genom inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Du bör avtala om deltagandet i en sysselsättningsfrämjande tjänst med TE-byrån. Om du inte är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning, kan du ansöka om grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd hos Folkpensionsanstalten under tiden för tjänsten. Under tiden för sysselsättningsfrämjande service utbetalas sådan inkomstrelaterad dagpenning som du som arbetslös skulle vara berättigad till. För denna tid kan dagpenningen med vissa förutsättningar utbetalas med förhöjd förtjänstdel. Beloppet för den förhöjda förtjänstdelen blir samtidigt lika stort som det tidigare omsättningsskyddet. Mera information om den under tjänsten utbetalda förhöjda förtjänstdelen under Rätt till förhöjd inkomstdagpenning.

De dagar som utbetalas under deltagande i en sysselsättningsfrämjande service räknas med i maximiutbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning.

  • För att erhålla inkomstrelaterad dagpenning bör du vara anmäld som arbetssökande hos TE-byrån och
  • uppfylla arbetsvillkoret på 26 veckor under medlemskapet i arbetslöshetskassan.
  • För att få förhöjd dagpenning förutsätts dessutom att man i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter denna har avtalat om deltagande i tjänsten. Planen uppgörs i TE-byrån i samband med en intervju med arbetssökanden. Om du inte särskilt avtalat om deltagande i tjänsten med TE-byrån, kan du inte beviljas rätt till förhöjd förtjänstdel på grund av deltagande i sysselsättningsfrämjande service.

Arbetslöshetskassan utbetalar även kostnadsersättning under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Då du deltar i en sysselsättningsfrämjande tjänst ansöker du om inkomstrelaterad dagpenning normalt med en ansökan om dagpenning. Kom ihåg att se till att du har en giltig arbetsansökan hos TE-byrån. Om arbetsansökan avbryts, är kassan tvungen att avbryta även utbetalningen av dagpenning. Du kan förlora rätten till dagpenning även om du vägrar att delta i en sysselsättningsfrämjande tjänst eller avbryter tjänsten.

Följande former av tjänster kan komma i fråga:

  1. Jobbsökarträning
  2. Karriärträning
  3. Utbildningsprövning
  4. Arbetsprövning
  5. Arbetskraftsutbildning
  6. Frivilliga studier
  7. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi