Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Hinder för att betala dagpenning

Utgångspunkten är att du inte kan ha rätt till inkomstdagpenning under tiden för sysselsättningsfrämjande service, om du inte har rätt till dagpenning den tid när du är arbetslös. Detta innebär att hindren och begränsningarna för att betala inkomstrelaterad dagpenning, såsom att man inleder ett heltidsarbete, som varar över två veckor eller får en hindrande socialförmån, utgör hinder för utbetalning av dagpenning även under sysselsättningsfrämjande service.

När du deltar i servicen har du ändå undantagsvis rätt till dagpenning i följande situationer:

  1. Under självrisktiden.
  1. Under den av TE-byrån utsatta tiden utan ersättning (karenstiden).
  1. Under den tid som TE-byrån utsatt för skyldigheten att vara i arbete.

Även en ung person under 25 år har rätt till dagpenning under servicetiden det oaktat att han eller hon utan vägande skäl har låtit bli att söka en utbildningsplats eller genom sitt egen förfarande har orsakat att han eller hon inte blir antagen till utbildning eller har vägrat ta emot studieplats.

Du lägger väl märke till att dagpenning kan betalas ut för tiden med sysselsättningsfrämjande service, oaktat ovan nämnda hinder endast i det fall att hindret har funnits redan innan servicen börjat. Däremot hindrar ett sådan hinder ovan, vilket börjar först under servicen att inkomstdagpenning erhålls i all annan service utom i arbetskraftsutbildning och frivilliga studier.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi