Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Kostnadsersättning

För de dagar då du deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster utbetalas kostnadsersättning för resekostnader och andra kostnader för uppehälle. Kostnadsersättningen är antingen 9 eller 18 euro per dag. Kostnadsersättningens storlek är beroende på huruvida tjänsten ordnas inom pendlingsregionen (9 euro) eller utanför pendlingsregionen (18 euro). Kostnadsersättning utbetalas för högst fem dagar per kalendervecka. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst. Arbetslöshetskassan ger ett beslut om att kostnadsersättning beviljas i början av en sysselsättningsfrämjande tjänst, samt ett beslut om att rätten upphör då tjänsten avslutas. Ett negativt beslut om kostnadsersättning kan lämnas i samband med dagpenningsbeslutet till exempel då du inte har rätt till kostnadsersättning på grund av frånvaro från servicen.

  • Arbetslöshetskassan beviljar kostnadsersättning för sådana arbetssökanden som är berättigade därtill utan att man skilt för sig behöver ansöka om den.
  • Kostnadsersättning utbetalas endast om du är berättigad till inkomstrelaterad dagpenning.
  • TE-byrån kan dock i vissa fall bevilja och utbetala kostnadsersättning även till en person som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning.
  • Till en ungdom under 25 år, utan yrkesutbildning betalas kostnadsersättning under tiden för arbetsprövning med samma förutsättningar som även för andra jobbsökande. Ändringen gäller arbetsprövning som inleds 1.1.2017 och därefter.
  • Producenten av utbildningstjänster följer inte med nödvändigtvis arbetssökandens närvaro under arbetskraftsutbildning och frivilliga studier. Därför utbetalas kostnadsersättning under ovan nämnda studier alltid för fem dagar per kalendervecka.
  • Under träning och prövning utbetalas kostnadsersättning dock endast för de dagar sökanden deltar i servicen. Detta beror på att det endast för de dagar sökanden deltar i servicen orsakas sådana av resor och måltider vållade kostnader som täcks av kostnadsersättningen.
  • Om du deltar i arbetskraftsutbildning eller studerar frivilligt, utbetalas kostnadsersättningen inte under ledighetsperioder. Kostnadsersättning kan dock utbetalas, om du under ledighetsperioden deltar i sådan inlärning i arbetet eller praktik som ingår i utbildningen.
  • Förhöjd kostnadsersättning kan inte utbetalas till en som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Du har rätt till förhöjd kostnadsersättning även i det fall att du deltar i en utbildning som ordnas inom din pendlingsregion men utanför din hemort, och av deltagandet vållas kostnader för logi. I detta fall förutsätter kassan en tillförlitlig utredning om logikostnaderna. Som tillräcklig utredning om logikostnaderna betraktas hyresavtal och kvitton för hotell- eller hostelinkvartering.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi