Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Rörlighetsbidrag

Syftet med rörlighetsbidraget är att uppmuntra till att ta emot arbete på längre avstånd än vad som normalt förutsätts för att man ska få arbetslöshetsförmån. Rörlighetsbidraget kan användas för kostnader för arbetsresor eller för andra kostnader som det medför för att ta emot ett arbete eller för att flytta till arbetsplatskommunen. Användningsändamålet är inte avgränsat.

Ansökan om rörlighetsbidrag

Rörlighetsbidrag kan sökas hos YTK fr.o.m. 1.1.2017. Rörlighetsbidraget söks på en särskild Blankett för rörlighetsbidrag, med vilken du kan anmäla om ändringar som sker under anställningsförhållandet. Man ska omedelbart anmäla till arbetslöshetskassan, om arbetet upphör eller avbryts eller om anställningsförhållandet avslutas.

Som bilaga till ansökan behöver vi en kopia av arbetsavtalet eller en annan motsvarande utredning om anställningsförhållandets centrala villkor. Om du inte har fått ett arbetsavtal förrän anställningsförhållandet inleds, kan du skicka bilagan till oss, när du fått den.

Du lägger väl märke till att man inte har rätt till rörlighetsbidrag, om ansökan har sänts först när anställningsförhållandet har inletts.

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi