Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Begränsningar

Rörlighetsbidrag kan inte betalas, om

* du avgår från det arbete som ligger till grund för bidraget eller genom ditt eget förfarande orsakar att arbetet upphör inom 2 månader från att anställningsförhållandet har inletts;

* arbetet och löneutbetalningen har avbrutits för minst en hel dag:

* du får invalidförmån:

* du får ålderspension eller förtida ålderspension;

* du får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning;

* du har beviljats ledighet på grund av graviditet och förlossning eller vård av barn:

* du får specialvårdspenning;

* du får avträdelsestöd som ska betalas till lantbruksföretagare

* du får rehabiliteringspenning;

* du får ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller militärskadelagen;

* du får pension för arbetskarriären;

* du får lön under uppsägningstid eller motsvarande ersättning;

* du får lön för semestertid som grundar sig på lön för heltidsarbete;

* du får ekonomisk förmån, som grundar sig på ett avtal eller motsvarande arrangemang mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och som hänför sig till ett avslutat anställningsförhållande.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi