Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Bidragets belopp

Rörlighetsbidragets belopp är alltid till storleken grunddagpenningens belopp (32,40 € år 2017) utan förhöjningsdelar och barnförhöjning. Rörlighetsbidragets belopp påverkas varken av förmånerna som minskar en arbetslöshetsförmån eller av hemvårdsstödet. Beviljande av rörlighetsbidrag hindrar inte att inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd betalas. Rörlighetsbidrag kan alltså, utöver jämkad, inkomstrelaterad dagpenning, beviljas även den som tar emot ett deltidsarbete.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi