Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Bidragsperiodens längd

Varaktigheten för rörlighetsbidraget har graderats enligt längden på det anställningsförhållande som ligger till grund för bidraget.

* Om det är fråga om ett arbete som varar i minst 2 månader, utbetalas rörlighetsbidrag för  30 dagar.

* Om det är fråga om ett arbete som varar i minst 3 månader, utbetalas rörlighetsbidrag för 45 dagar.

* Om det är fråga om ett arbete som varar i minst 4 månader, utbetalas rörlighetsbidrag för 60 dagar (maximilängden).

Rörlighetsbidrag betalas ut för 5 dagar i veckan och alltid högst för tiden för anställningsförhållandet. Bidragsperioderna är fasta och ej heller förlängs de, fastän utbetalningen av rörlighetsbidrag tillfälligt skulle avbrytas på grund av något hinder.

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi