Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
ABC för utkomstskydd

Förutsättningarna för att rörlighetsbidrag kan betalas ut

Rörlighetsbidrag ska sökas, innan anställningsförhållande har inletts

Rörlighetsbidrag utbetalas till en person som är berättigad till arbetslöshetsförmån och som tar emot ett arbete som varar i minst 2 månader, där den regelbundna arbetstiden i genomsnitt är minst 18 timmar i veckan. Arbetsresans längd ska i ett heltidsarbete vara i genomsnitt över 3 timmar om dagen och i deltidsarbete i genomsnitt sammanlagt över 2 timmar om dagen.

Med arbetsresa avses den tid som går åt från adressen på din boningsort för närvarande till arbetsplatsen (platsen där arbetet utförs). Uppge i ansökan om rörlighetsbidrag den restid som i genomsnitt går åt för resan i normala väder- och andra förhållanden. Du kan också i restiden beakta väntetiderna för att byta samfärdsmedel. Uppge enbart den tid som arbetsresan tar, till exempel uppges inte den tid som det tar att föra barnen till vårdplatsen.

Syftet med rörlighetsbidraget är att uppmuntra till att ta emot ett arbete. En förkortning i restiden under gränsvärdena, vilken sker medan anställningsförhållandet varar, exempelvis på grund av flytt eller förbättrade trafikförbindelser, har inte någon verkan på rätten att få bidrag.

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi