Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aktuellt

Avslutande av medlemskapet

06.04.2017

Om ett medlemskap i YTK inte längre är aktuellt för dig, så sänd oss en anmälan om utträde. Uppge i anmälan om utträde ditt medlemsnummer och tidpunkten för när du önskar att ditt medlemskap i YTK ska avslutas. Du kan använda den anmälningsblankett för utträde som finns på våra webbsidor eller sända ett meddelande i fri form via tjänsten OmaYTK.

När utträdet registreras, kan vi återbetala andelen av medlemsavgiften för slutet av året till dig, om du redan har betalat för medlemskapet för hela året. Lämna oss i samband med anmälan om utträde ditt kontonummer för återbetalningen. En andel under 10 € kan vi inte återbetala.

Lämna inte medlemsavgiften obetald, även om du skulle vilja avsluta ditt medlemskap. Försummelse av medlemsavgiften leder till en uteslutning, räknat fr.o.m. den dag medlemsavgiften är obetald. Detta innebär i praktiken att du förlorar det arbetsvillkor som du samlat in dittills. Om du redan har fått inkomstrelaterad dagpenning, kan följden också vara att förmånerna återkrävs. Om du alltså önskar avsluta medlemskapet, så gör en anmälan om utträde. Vi räknar ut de medlemsavgifter som kvarstår som en rest dittills. Genom att betala dem kan du hålla medlemskapet i kraft ända fram till den dag för utträdet som du önskar.

När du blir pensionerad, så sänd oss en anmälan om utträde. Uppge begynnelsedagen för pensionen, så avslutar vi ditt medlemskap i YTK vid den dagen. De  överblivna medlemsavgifterna kan återbetalas, då du meddelar ditt kontonummer.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi