Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aktuellt

Lagändringar vid årsskiftet

29.12.2016

Vid årsskiftet blir det ett flertal lagändringar. Den mest synliga har kanske varit att maximiutbetalningstiden förkortas från 500 dagar till 400 dagar samt att självrisktiden förlängs tillbaka till 7 dagar. Också den förhöjda inkomstdel som betalats ut på grundval av en lång arbetskarriär har fallit bort, och i fortsättningen beviljas den inte och utbetalningen av den avslutas senast 30.6.2017. För frivilliga studier betalas inte längre någon kostnadsersättning.

Som en ny stödform börjar arbetslöshetskassorna erbjuda rörlighetsbidrag. I fortsättningen kan arbetslöshetsförmån i form av rörlighetsbidrag beviljas en person som har rätt till arbetslöshetsförmån, och som tar emot ett heltidsarbete som varar minst två månader. Rörlighetsbidraget ska sökas, innan anställningsförhållandet börjar. Rörlighetsbidrag betalas ut till samma storlek som dagpenningen utan förhöjningsdel. Rörlighetsbidragets längd har graderats enligt anställningsförhållandets längd till 30, 45 eller 60 dagar. Bidrag betalas ut för högst fem dagar per kalendervecka.

Även i TE-servicen blir det mycket förändringar. I fortsättningen kan inkomstrelaterad dagpenning exempelvis betalas till en företagare, som sysselsätter sig i företagsverksamhet i högst två veckor. Arbets- och näringsbyrån kontrollerar inte längre kortvariga företagarperioder och ej heller ska sysselsättning som huvudsyssla i sådana situationer längre vara ett hinder för att få arbetslöshetsförmån.

En tillfällig rekryteringsprövning introduceras. Under rekryteringsprövningen kan på grundval av arbetslöshet betalas ut en arbetslöshetsförmån som personen i fråga skulle få när han eller hon är arbetslös.

Mera om lagändringarna kan man läsa i ABC för utkomstskydd.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi