Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aktuellt

Rörlighetsbidrag – stöd för dem som far efter arbete

14.12.2016

Fr.o.m. början av år 2017 börjar arbetslöshetskassorna betala rörlighetsbidrag åt sina medlemmar. Syftet med rörlighetsbidraget är att uppmuntra till att ta emot arbete längre bort än vad som annars skulle förutsättas för att få arbetslöshetsförmån. Rörlighetsbidragets belopp motsvarar grunddagpenningen utan förhöjningsdelar (cirka 700 euro i månaden) och det betalas ut för en tid av högst 60 dagar, räknat fr.o.m. att anställningsförhållandet inleds.

Rörlighetsbidraget kan utnyttjas till exempel för kostnader som medförs av arbetsresa eller flytt. Rörlighetsbidraget ska sökas, innan anställningsförhållandet börjar. Du finner ansökan om rörlighetsbidrag här. Du kan lämna in ansökan tidigast 1.1.2017. Rörlighetsbidrag kan också sökas elektroniskt genom att skicka blanketten via tjänsten Sänd bilagorna eller per e-post asiakaspalvelu@ytk.fi.

För att rörlighetsbidrag ska betalas, förutsätts det att

  • du är berättigad till arbetslöshetsförmån,
  • du tar emot ett arbete som varar minst 2 månader, där arbetstiden är minst 18 timmar i veckan och
  • din arbetsresa i heltidsarbete tar över 3 timmar och i deltidsarbete över 2 timmar per dag.

Vid uträkningen av den tid som går åt för arbetsresan beaktas också byte av kommunikationsmedel jämte väntetider. Däremot beaktas exempelvis inte den tid som går åt för att föra barnen till vårdplatsen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi