Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aktuellt

Vi går över till elektroniskt betalningsmeddelande

23.02.2017

Vi upphör med betalningsmeddelanden på papper från och med 28.3.2017 och skickar i fortsättningen information om utbetalningsdagen för arbetslöshetsdagpenning per e-post eller som textmeddelande. Kontrollera och uppdatera dina kontaktuppgifter i tjänsten OmaYTK så att du även i fortsättningen får betalningsmeddelandet.

Övergå till att ansöka om dagpenning elektroniskt i tjänsten OmaYTK, för vi sänder inte längre automatiskt blanketter för förlängd ansökan per post. I samband med den elektroniska ansökan kan du även lätt sända bilagorna.

Noggrannare uppgifter om betalningen kan läsas i tjänsten OmaYTK. Besluten postar vi även i fortsättningen till hemadressen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi