Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aktuellt

Nyhetsbrev från YTK 12.4.2017

12.04.2017

 

En liten reform på kommande för att förena arbetslöshet och studier

Regeringen har kommit med ett nytt alternativ för att studera som arbetslös. Det är frågan om ett tillfälligt experiment. Förslaget är att studier, som leder till en högskoleexamen, ska kunna förvärvas som arbetskraftsutbildning för att avlägga en ny högskoleexamen för en sådan person som redan tidigare har avlagt en högskoleexamen. Tidigare har det varit möjligt med högre utbildning som arbetskraftsutbildning för dessa personer endast, om syftet har varit att slutföra högskolestudier som blivit på hälft.

Utkomstskyddet för arbetslösa är avsett att trygga utkomsten och vara ett stöd för arbetssökandet. Allt tydligare ser man att den politiska viljan utvecklar skyddet för att uppmuntra till att gå vidare. Starkast syns denna beredvillighet i debatter, där man funderar över att förena arbetslöshet och studier. Finland har av tradition varit ett land som tror på utbildning och i och för sig är det intressant att det inte har varit lätt för en arbetslös att utveckla sig själv genom att studera.

Den nu föreslagna tillfälliga förändringen är en bra början. Det håller på att utformas en brist på arbetskraft av kunniga, och den etablerade finansieringen sträcker sig inte till dessa extra behov. Genom den föreslagna förändringen får man nya resurser för att stödja studier i situationer, där det är nödvändigt med en flexibel inriktning på nytt.

Det dåliga är det faktum att förändringen är tillfällig. Bestämmelsen är i kraft endast till slutet av år 2017. Studierna, som omfattas av bestämmelsen, ska inledas före utgången av år 2017 och de ska avslutas före utgången av år 2019. Det tillfälliga motiveras med att en större reform, förknippad med finansieringen, är under beredning. Den nu föreslagna tillfälliga lösningen skulle rymmas inom övergångstiden för finansieringsreformen. Det tillfälliga verkar alltså vara en praktisk åtgärd, genom vilken reformen kan genomföras redan nu. Förhoppningsvis är resultaten lovande och arrangemanget får en fortsättning redan efter den utsatta tiden.

Förslaget skulle inte föra med sig direkta förändringar om hur arbetskraftsmyndigheten skaffar utbildningar eller de studerande väljs. Förslaget endast utvidgar den grupp som kan delta i de utbildning som erbjuds. Individens frihet att välja studier ökar alltså inte, fastän det kan komma något alternativ till. I praktiken kommer sannolikt de resurser som ska erhållas genom förslaget att starkt inriktas på byggbranschen. Om du alltså är en högutbildad, yrkesutbildad inom byggbranschen, håller du på att få en ny möjlighet att uppdatera och höja din kompetens.

Det är bra att möjligheterna för arbetslösa att utbilda sig förbättras. Vid diskussioner på de politiska arenorna finns det också njugga nyanser, eftersom det allmänt riktar sig nedskärningar mot finansieringen för utbildning enligt regeringsprogrammet  vid samma tid. En annan motvikt i diskussionen är att man inte vill rikta utkomstskyddet för arbetslösa att ersätta andra studiestöd. Här ser man det som en risk att den snabba tillväxten för utgifterna för utkomstskydd för arbetslösa och  fel utbildning, även om den allmänna uppfattningen är att det vore ett nyttigt alternativ under en sysslolöshet under tiden för arbetslösheten att friare förena arbetslöshet och studier.

 

Kassans medlemsavgift sjunker sannolikt nästa år

Arbetslösheten för YTK -medlemmarna har under hela början av året varit på en klart lägre nivå än budgeterat. Detta är en god nyhet speciellt av den anledningen att sysselsättningen klart har förbättrats. Samtidigt är det en god nyhet också med tanke på medlemsavgiften för nästa år. Ifall samma trend fortgår och det inte sker några märkligare fluktuationer på investeringsmarknaderna, sänker Allmänna arbetslöshetskassan sin medlemsavgift år 2018.

Det är typiskt att arbetslösheten alltid minskar efter årets början, så det ser lovande ut. Under början av året har YTK i arbetslöshetsersättningar betalat ut cirka 175 miljoner, vilket är nästan 15 miljoner mindre än det budgeterade beloppet (190 miljoner).

 

Ut på arbetsmarknaden efter åratals paus? - Rekryteringsdagen gjorde förvirringen lättare

Visuell CV, videointervju, pitchning, Linked-nätverk, Twitter-kollare, Facebook-grupper... Bland annat dessa termer förekom i ett, när människorna pratade, då den första Rekryteringsdagen för i år arrangerades i Helsingfors av YTK -Föreningen  första torsdagen i april.

Bland deltagarna har många varit flera år – t.o.m. i åratal – i fasta anställningsförhållanden, och det hade inte ens fallit dem in att bli jobbsökande. När det sedan av en eller annan anledning blir aktuellt med en annan arbetsplats, får man något att tänka på. Det verkar som om kombinationen en traditionell CV och en ansökan inte längre räcker till någonting.

”Det här är ganska hemskt. Jobbsökandet har blivit något helt annorlunda. Förr tittade man bara på annonserna om arbetsplatser i tidningen Hesari, nu finns allt på sociala medier och nätet. Eller också ledigförklaras de inte alls, utan man borde ha kontakter och nätverk”, förvånade sig Katariina Rautiainen.

Med lite finess för att börja

Katariina Rautiainen har arbetat i åratal inom finansbranschen och sökt jobb endast ett par gånger under sin livstid – senast för 14 år sedan. Nu har hon aktiverat sig på arbetsmarknaden, men också lagt märke till ett litet motstånd mot förändringar hos sig själv.

”Exempelvis Linked verkar vara verkligt rörigt och även engelskan ger ångest.”

På Rekrydagen med Some-skolan finns det hjälp mot detta.

”Inte är det nu kanske så helt omöjligt. Små tillägg och litet finess i den egna profilen måste man ändå göra” funderar Rautiainen.

Jukka Takkila, som jobbat i filmbranschen, funderade för sin del på kraven för arbetsansökningarna, som föreföll omöjliga.

”Till exempel kan det vara en förfärligt lång lista på datorprogram som man ska behärska. Men vad betyder det ens exempelvis att kunna Photoshop – vilken är den färdighetsnivå som krävs?” funderar Takkila – och fick också ett tips om det på Rekrydagen.

Mika Virtanen från Drama Queen Communication, som höll Someskola, uppmuntrade till att presentera sin egen kompetensnivå närmare exempelvis i en CV eller t.o.m. på egna webbsidor.

”Ett lätt sätt är att beskriva behärskningen av olika program på skalan 1-10”, tipsade han.

Säljtalet färdig i studion

Anne Vannesluoma som ända sedan i höstas varit på uppsägningstid testade på Rekrydagen YTK-Föreningens videostudio, där man kunde öva sig på att sälja sig med ett tal på 1,5 minut på video.

”En lärorik erfarenhet. Efter några tagningar kunde jag, enligt egen åsikt, ge en sådan positiv bild som jag verkligen önskade”, berättade Vannesluoma som i nästan 30 år verkat inom samma koncern.

Förutom talet på video lät Vannesluoma fotografera sig för sin CV, frågade om someråd och lyssnade på Monsters CV-tips.

”Sådant är det i dag. Man måste lära sig nya sätt och hålla sig positiv. Jag är säker på att jag inte är arbetslös resten av livet. Kanske är arbetet i framtiden inte vad jag hittills har gjort, men jag har mycket kunnighet. Det litar jag på”, log Vannesluoma som tidigare verkat i sakkunniguppgifter.

 

Linked-tips – visst är åtminstone dessa i sin ordning?

  • Headline. Rubriken under ditt namn kan vara ett tomt fält. Vikten av den kan inte betonas för mycket.: den berättar, vem du är i arbetslivet. I stället för enbart titeln kan du berätta vilken din styrka är eller ditt mål. Detta ser man först, när någon söker dig på Linked.
  • Location. Lokaliseringen ska var i ordning eller så kan du gå miste om ett intressant arbetstillfälle. Linked nämligen sållar jobbsökande och arbetsplatserna även efter lokaliseringen.
  • Industry. Kom ihåg att definiera din bransch. Utifrån det erbjuder Linked dig arbetsplatser i branschen och du blir i din tur bli synlig i arbetsgivarnas sökningar. Du får också artiklar av opinionsbildare och annat intressant från din egen bransch.

+ Du kommer väl också håg att det lönar sig att skriva den egna profilen på engelska även om det kan verka främmande.

Tipsen lämnades av Miikka Virtanen från Drama Queen Communications.

 

”Världens  bästa arbetskompisar!”

I förra brevet frågade vi vad du anser om påståendet ”Var och en kan påverka atmosfären på sin egen arbetsplats”. Av de över 2300 som svarade var största delen av den åsikten att alla kan göra det. Resten var försiktigt hoppfulla.

Lika många av besvararna tänkte att arbetsgivaren satsar åtminstone i någon mån på att utveckla arbetsgemenskapen. YTK -medlemmarna är klart av den åsikten att vi tillsammans kan göra arbetsplatsen till en bra arbetsplats!

Vi bad också om positiv respons i fri form om den egna arbetsgemenskapen och sådan fick vi mycket. Man prisade hela arbetsgemenskapen, arbetskompisarna och cheferna. Några exemplariska arbetsgivare omnämndes t.o.m. vid namn. Bland besvararna lottades det ut en mjuk positivism, dvs. en emoji-kudde. Vinnarna har fått sina pris.

”På min arbetsplats är det en verkligt fin feeling att jobba. Min chef leder som ett exempel och uppmuntrar mycket vårt arbetsteam.”

”Man vill ärligt ha omsorg om arbetstagarna. Företagets värden betonar välbefinnande i arbetet och alla förbinder sig till det ända upp till den högsta ledningen.”

”Arbetskompisarna är de bästa i världen!”

”Jag har en underbar arbetsplats eftersom en chef som uppriktigt bryr sig är på plats!”

”Själv strävar jag efter att få arbetstagarna att skratta, och har men sett, det ökar produktiviteten och människorna mår bättre. Den glada svetsaren:)”

”Jag har en verkligen trevlig och underbar arbetsgivare. Han är mera en vän än en arbetsgivare, jag är lika bunden till ansvar för hans välbefinnande som till de närmaste familjemedlemmarna. Vi har det bra i arbetet.”

 

Besvara förfrågan och vinn en design-flugsmälla!

Hur mycket tid vore du redo att använda per dag för arbetsresorna?

 

Ge Finland 100 år ett ansikte!

#100tarinaatyöttömyydestä

Arbetslöshet uppfattas ofta som en negativ sak, fastän också förenad med fina drag.
Vi vill höra Din berättelse om arbetslöshet och återge den också för andra. Har du lärt dig något nytt om dig själv, vem har stöttat dig, vad har varit det svåraste, var har du tagit entusiasm och tilltro? Din berättelse kan vara mycket viktig för en som blivit arbetslös. Du kan också berätta om den stunden, när du fick arbete eller blev sysselsatt på nytt. Hur kändes det då, hur förhöll du dig till det tidigare och det kommande?

Tack, om du vill dela med dig om din historia!

Delta här (bara på finska)

För mer information även: hanna.lassi@dgc.fi

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi