Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aktuellt

Nyhetsbrev från YTK 16.2.2017

16.02.2017

YTK en av de bästa arbetsplatserna i Finland 2017

Det är en fantastisk grej att placera sig på listan över de bästa arbetsplatserna i Finland 2017, men det är också mycket annat. Vi har jobbat enormt för att vi ska kunna erbjuda våra kunder Finlands bästa kundbetjäning före år 2020. För det behövs det en kunnig personal som mår bra och som av hela sitt hjärta tar hand om den bästa medlemskåren i Finland! Vi här i Loimaa, vi finns till för dig!

 

Är du under 25 år och utan yrkesinriktad utbildning?


För dig gäller olika regler. En ung person utan utbildning ska på våren ansöka om minst två studieplatser. TE-byrån undersöker, om du har följt ansökningsskyldigheten. Försummad ansökningsskyldighet utan giltigt skäl orsakar att rätten till arbetslöshetsdagpenning upphör fr.o.m. 1.9. Om du är i sysselsättningsfrämjande service när höstterminen börjar, upphör rätten till dagpenning när servicen upphört.

Du går miste om arbetslöshetsdagpenningen även i det fall att du utan giltigt skäl vägrar ta emot en studieplats, lämnar studierna utan att inleda dem eller avbryter dem. Ansökningsskyldigheten gäller endast utbildningar som börjar på hösten. Om du dock söker till utbildning på hösten och får en studieplats, ska den tas emot. Om du utan giltigt skäl låter bli att inleda utbildningen på våren, förlorar du rätten till arbetslöshetsdagpenning tills vidare. För en ung person utan utbildning leder också avbrutna studier till förlust av arbetslöshetsdagpenning fr.o.m. avbrottet. Rätten till arbetslöshetsdagpenning återkommer, om något av det följande uppfylls:

  • Du har avlagt en yrkesexamen.
  • Du har varit minst 21 kalenderveckor i arbete som inräknas i arbetsvillkoret, deltagit i sysselsättningsfrämjande service, studerat på heltid eller sysselsatt dig i huvudsyssla som företagare eller i eget arbete.
  • Du fyller 25 år.

 

Kände du till det här?

Enligt YTK Barometern är sysselsättningsläget i Finland för ungdomarna bättre än på de två senaste åren. I synnerhet har sysselsättningen för unga män förbättrats. Starkast kommer den positiva utvecklingen till synes i Lappland, där situationen inte har varit så här bra på fem år.

Detta och många andra fakta förknippade med arbetslöshet blir bekanta för dig på adressen www.ytkbarometri.fi (på finska).

 

Ge din röst, du kan vinna ett hjärta!

Deltag i enkäten, du kan vinna en hjärtinnerlig emoijikudde!

 

 

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi