Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aktuellt

Nyhetsbrev från YTK 21.6.2017

21.06.2017

 

Ny framtoning, lättare att känna igen och bekvämare kommunikation
Anser du att Finland förtjänar fungerande arbetsmarknader?
Vinn en flexi-hink!
Sammanfattningen är det viktigaste – ett CV ska väcka intresse omedelbart
Sol i sikte även i arbetslöshetssiffrorna

Ny framtoning, lättare att känna igen och bekvämare kommunikation

YTK förnyar sin framtoning. Det nya uttrycket är fräscht och lätt att känna igen, men med respekt för sin historia på över 25 år.

Samtidigt förbättrar vi vår medlemsservice genom att göra våra kommunikationskanaler redigare. Fr.o.m. augusti finns alla våra tjänster på en och samma adress ytk.fi. Förnyelsen av webbsajterna framskrider i etapper. Redan nu kan du bekanta dig med beta-versionen av sajterna på finska. De nya sajterna hjälper dig att lätt finna den information du behöver och kommunikationen löper lätt och behändigt.

Kassatjänsterna som hänför sig till utkomstskyddet produceras för dig av Allmänna arbetslöshetskassan YTK och tjänsterna som är förenade med komplett medlemskap i föreningen YTK-Yhdistys ry. I fortsättningen är det ännu lättare än förut att använda alla tjänster, när vi tar tjänsterna för utkomstskyddet och tjänsterna för komplett medlemskap till de gemensamma servicekanalerna. YTK-Föreningens servicehelhet känner du igen på symbolen Komplettmedlem (t).

Vår elektroniska kommunikation OmaYTK har också förnyats. Kassatjänsterna förnyades redan på förra årets sida, nu har även tjänsterna för  en komplett medlem förts till samma service. Om du är medlem i både arbetslöshetskassan och föreningen, kan du sköta sakerna som är förenade med medlemskapet i kassan och ett komplett medlemskap  i OmaYTK-tjänsten. Tidigare fanns dessa i YTK-Föreningens OMA+kommunikationstjänst.

 

Mellan dem som före 31.7.2017 uppdaterat sina medlemsuppgifter lottas det ut 2 biobiljetter!

  1. Logga in i OmaYTK med ditt YTK-medlemsnummer.
  2. Kontrollera dina kontaktuppgifter på högra kanten av OmaYTK.
  3. Spar, även om du inte gjort några ändringar. På så sätt deltar du i utlottningen.

 

Anser du att Finland förtjänar fungerande arbetsmarknader?

YTK anser att den bästa 100-årsgåvan till Finland skulle vara fungerande arbetsmarknader och därför försöker vi för vår egen del bygga upp sådana i Björneborg på Finlandsarenan. Vi diskuterar  frågan på torsdagen 13.7. klockan 10 i Kauppakeskus Puuvilla.

Deltagare är Antti Palola från FTFC, Leena Mörttinen från Familjeföretagarnas förbund, Mikko Kuitunen från Vinciti, den premierade arbetsplatsen som den bästa i Europa och verkställande direktören Auli Hänninen från YTK.

Det utlovas slående infallsvinklar och Peter Nyman modererar smidigt utbytet av åsikter. På SuomiAreenas sajter kan du följa med diskussionen även på nätet.

Fredagen 14.7. utlovas det hinkar och kaffepaket till vinnarna i Byråkratbingot på MTV:s torgestrad klockan 11. Som värd under en underhållande kvart fungerar skådespelaren-musikern Teemu Niemelä.

På torsdag och fredag hittar du oss i vårt tält på Medborgartorget (51b). Välkommen att träffa oss, diskutera och fråga!

 

 

Vinn en flexi-hink!

Svara på våra frågor och berätta, hur många arbetsplatser du sökt under de tre senaste månaderna. Bland alla som svarat, lottas det ut en flexi-hink som är behändig under höstens bärplockning.

 

 

Sammanfattningen är det viktigaste – ett CV ska väcka intresse omedelbart

På Rekrydagen som arrangerades i Tammerfors gav Manpowers Marjo Lipponen tips för att skapa ett säljande och övertygande CV.

Namn, kontaktuppgifter, födelsetid, utbildning, arbetserfarenhet, språkkunskap, hobbier....Så byggs ett CV upp, eller hur?

”Den där modellen är något från 50-talet, men alltjämt står den sig – tyvärr., Det vore skäl att redan glömma den”, säger Manpowers Marjo Lipponen, som under vårens lopp har hållit CV-klinik på Rekrydagarna för YTK-Föreningen.

Lipponen som arbetar som ledande konsult hos Rekryteringsföreningen bläddrar varje år igenom tusentals meritförteckningar. Beklagligtvis väcker endast ett fåtal omedelbart intresse – och det vore ju uttryckligen uppgiften för ett CV.

”Rekryteraren tittar på ett CV i medeltal några sekunder och beslutar utifrån den om att  läsa vidare eller lägga papperet åt sidan. Intresset ska alltså väckas genast”, påpekar Lipponen.

Från helhetsbild till detaljer

Det lönar sig alltså inte att bygga upp ett CV kronologiskt med att börja från studentexamen och stanna vid den sista arbetsplatsen. Allra först är det skäl att ta den mest väsentliga och mest intressanta saken.

”Det är bra att börja ett CV med en  kort sammanfattning, av vilken det framgår vem sökanden är och vilka färdigheter och kunskaper han eller hon har. På basis därav kan rekryteraren bilda sig en helhetsbild”, berättar Lipponen.

Efter sammanfattningen är står de mer detaljerade uppgifterna i tur. Även i fråga om dem är det bra att överväga.

”Vad arbetserfarenheten beträffar, lönar det sig att koncentrera sig på de senaste 10 åren samt den erfarenhet som är mest väsentlig med tanke på den plats man söker. Mycket gamla eller oväsentliga arbetsplatser kan buntas ihop”, säger Lipponen och påpekar att inte enbart en titel är tillräckligt.

”Det är skäl att förklara arbetsbeskrivningen. Inte bara så att vad man har gjort,  utan även vad man har åstadkommit. Alltså prestationerna och resultaten främst”, uppmuntrar Lipponen.

Även utbildningen är det  viktigt att berätta om, men i ett CV överbetonas det ofta enligt Lipponen.

”Det har betydelse främst för de nyutexaminerade och sådana som byter bransch. Arbetserfarenheten är den viktigaste.”

Endast det väsentliga med

Men hur är det om man i åratal har arbetat på samma arbetsplats? Meritförteckningen blir då ofta ganska kort och ser obetydlig ut.

”Då är det speciellt viktigt att koncentrera sig på vad allt man har fått till stånd i sitt arbete och hur befattningsbeskrivningen har utvecklats under årens lopp”, säger Lipponen.

Ett CV kan man fylla på med olika slags kurser, utbildningar och frivilligarbete, men man ska vara på sin vakt i fråga om dem.

”Anteckna sådana som har lärt ut viktiga färdigheter och som är av betydelse med tanke på det arbete som söks. En kompletterande utbildning på tre timmar år 1966 behöver inte nämnas”, komprimerar Lipponen.

Också språkkunskap och tekniskt kunnande är det skäl att beskriva för rekryteraren.

”Berömligt, bra och nöjaktigt betyder för alla olika saker. Det är alltså bättre att med några ord berätta hurdan kompetens man har. Är det exempelvis bättre att kunna ett främmande språk muntligt än skriftligt – eller tvärtom.”

Du bestämmer själv, vad du betonar

Sedan är det de som ger rekommendationer. Det går inte att lämna bort dem i dag.

”2-4 är ett lämpligt antal sådana som ger rekommendationer. Den närmaste förra chefen är ofta den bästa rekommendationen, men även långvariga samarbetspartner eller kunder är bra”, berättar Lipponen och påminner om att man alltid måste fråga om lov av den som rekommenderar, innan namnet finns med i ett CV.

Största delen av de jobbsökande känner redan till att det är skäl att alltid skräddarsy en arbetsansökan  enligt den arbetsplats som söks. Gäller det samma för en meritförteckning?

”Ifall man söker arbetsplatser av samma typ, behöver ett CV inte alltid byggas om från början. Även med små markeringar kan man uppnå stor betydelse”, påpekar Lipponen.

”Man kan inte förändra sin arbetshistoria, men man kan själv bestämma, vilka saker man framhäver”, påpekar hon.

 

Utseendet har betydelse

Längden

”Somliga vill ha ett mycket koncentrerat CV, och då är en sida lämpligt. Man får ändå inte låta sig förskräckas av längden: man får berättat t.o.m. utförligt om sitt kunnande. 2-3 sidor är en längd som kan rekommenderas, i synnerhet om det finns med visuella element.”

Språkdräkt

”Det får inte finnas grammatik- eller skrivfel. Låt någon annan alltså korrekturläsa ditt CV. Ifall ens CV är på ett främmande språk, är det det säkraste sättet att låta det översättas.”

Foto

”I princip är det inte tvunget med ett foto, men i praktiken antar man det alltid. Tag inte en selfie eller ett semesterfoto, utan ett sakligt foto som visar dig på gott humör.”

Visualitet

”Innehållet är det viktigaste, men det visuella har också ofta betydelse. När rekryterare går igenom hundratals meritförteckningar, är det ett bra sätt att skilja sig från mängden med ett visuellt och insiktsfullt CV.

 

 

Sol i sikte även i arbetslöshetssiffrorna

Vi har i början av året betalat ut 33 miljoner euro mindre i förmåner än uppskattat.

I antalet arbetslöshetsförmåner som betalats ut av YTK kommer den förbättrade ekonomiska situationen i Finland tydligt fram. Under tiden mellan januari och maj har vi betalat ut hela 33 miljoner euro mindre i arbetslöshetsförmåner än uppskattat.

Ännu i förra oktober uppskattade vi att arbetslösheten i år håller sig nästan på samma nivå som i fjol, alltså är det en verkligt positiv nyhet att förmånsutgifterna gått ned, och t.o.m. så mycket. Det innebär ju att allt fler av er har blivit sysselsatta. Omsvängningen till det bättre kom till synes redan mot slutet av året, men i synnerhet på detta års sida har man gått framåt i ljusa stämningar.

Ifall takten fortsätter på samma sätt, kan förmånsutgifterna detta år bli hela 80 miljoner mindre än förutspått.

Speciellt glädjande är det att de nya arbetslösas antal har minskat, vilket syns i antalet första ansökningar om dagpenning. Från januari till mars kom det till YTK cirka 10 procent mindre första ansökningar om förmåner jämfört med samma tid föregående år, från april till maj sjönk antalet redan med 20 procent. Det minskade antalet första ansökningar inger hopp om att det kommer färre förlänga ansökningar på hösten.

Det minskade antalet förmånsansökningar kommer också till synes konkret för varje medlem i YTK. Med dessa arbetslöshetssiffror ser det ut som om vi klart kan sänka medlemsavgiften för år 2018. Före höstens beslut om medlemsavgiften har vi ändå Finlands sommar framför oss. Av tradition stänger Finland efter midsommar. I många branscher kan man ändå inte stänga dörrarna, inte heller hos oss. Vi betjänar våra medlemmar enligt samma tidtabeller även i juli.

Vi tillönskar alla YTK-medlemmar soliga sommardagar, de må sedan vara på semester, i arbete eller i jobbsökande!

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi