Bli medlem

Var också du realist

Det lönar sig för oss att trygga ekonomin genom att ansluta sig till en arbetslöshetskassa. YTK erbjuder för det ett alternativ, som är öppet för alla löntagare, lätt och förmånligt.

Som medlem i arbetslöshetskassan får du en inkomstrelaterad dagpenning, om du blir arbetslös.

Förutsättningarna för att få inkomstrelaterad dagpenning är:

  1. medlemskap i arbetslöshetskassan
  2. att du varit medlem den minimitid som är preciserad i lagen
  3. att du uppfyllt arbetsvillkoret under tiden som medlem

Storleken av den inkomstrelaterade dagpenningen beror på din lön, men även när den är som minst är den rejält större än grunddagpenningen. Härifrån kommer du till dagpenningskalkylatorn, som uppskattar din inkomstrelaterade dagpenning.

 

Varför är YTK så populär?

  1. YTK är den största arbetslöshetskassan i Finland: vi är redan nästan 350.000. Vårt stora medlemsantal garanterar att vi klarar även perioderna, när arbetslösheten är hög.

  2. Hos oss kostar utkomstskyddet 118 euro per kalenderår. Priset är mycket skäligt. Detta beror på att till vår medlemsavgift hör endast det inkomstrelaterade utkomstskyddet.
  1. Vår vänliga och sakkunniga betjäning ser till att du snabbt får hjälp när du blir arbetslös. Det går också enkelt och lätt att ansluta sig och det sker med detsamma. Om du så önskar, sköter vi om utträdet från den tidigare arbetslöshetskassan.

  2. Vi betalar också snabbt ut den jämkade dagpenning. På så sätt kan du ta emot ett kortvarigt arbete utan att din ekonomi inte helt trasslar till sig.
  1. Vi erbjuder dig täckande tjänster inom den elektroniska kommunikationen, så att vi kan behandla din ansökan så snabbt som möjligt. Om du är helt och hållet arbetslös, behandlar vi på några dagar din förlängda ansökan när den inkommit elektroniskt. På så sätt gör inte postgången utbetalningen av din dagpenning långsammare när arbetslösheten fortsätter.
 
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi