Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Bli medlem

Byte av arbetslöshetskassa

Du kan byta arbetslöshetskassa då Du arbetar. Vid byte av arbetslöshetskassa ska Du inom en månad från att Du har utträtt ur den föregående kassan, ansluta dig till en ny kassa, för att få tillgodoräkna dig det arbetsvillkor som Du samlat in under den tid Du varit medlem i den tidigare kassan. Den tid som eventuellt blir mellan utträdet ur den föregående kassan och anslutningen till den nya kassan kumulerar inte arbetsvillkoret.

Det är möjligt att byta arbetslöshetskassa då Du är i arbete och på grund härav kan Du exempelvis inte byta arbetslöshetskassa under en permittering. Vid byte av kassa lönar det sig att först sända in en medlemsansökan till den nya arbetslöshetskassan. Sänd anmälan om utträde till den föregående arbetslöshetskassan när Du fått bekräftelse på att Ditt medlemskap blir godkänt, för Du kan inte vara medlem i två kassor. På så sätt fortlöper ditt utkomstskydd utan avbrott, vilket betyder att den tid Du varit i arbete och tiden som medlem, som Du förvärvat, bevaras och överförs tillsammans med dig.

I anslutningsblanketten kan Du också ge YTK fullmakt att sköta avslutandet av medlemskapet i den föregående kassa för dig. Då ber YTK att ditt medlemskap i den föregående kassan avslutas dagen före anslutningen till YTK. Ett eventuellt medlemskap i ett fackförbund ska Du dock själv avsluta. Meddela också löneräknaren om byte av kassa, ifall medlemsavgiften till den föregående arbetslöshetskassan har uppburits från din lön. Medlemsavgiften till YTK betalar Du själv.

Ifall Du redan har hunnit utträda ur din tidigare arbetslöshetskassa, kan tiden i arbete och medlemskapet i den föregående kassan tillgodoräknas dig endast om Du ansluter dig till den nya kassan inom en månad från att Du har utträtt ur den föregående kassan. Om övergångstiden på en månad överskrids, ansluter Du dig till den nya kassan som så kallad ny medlem, varvid insamlandet av de veckor i arbete som krävs för arbetsvillkoret börjar från början och det inte heller är fråga om kassaöverföring.

Den tid i arbete som eventuellt blir mellan utträdet ur den gamla kassan och anslutningen till den nya, då Du inte är medlem i någondera arbetslöshetskassan, är inte en tid såsom försäkrad och således kumulerar det inte heller arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. På grund härav rekommenderar YTK ett förfaringssätt, där man först förvissar sig om att medlemskapet godkänns i den nya kassan och därefter utträder ur den gamla. Vid byte av kassa ska man alltid se till att de ändamålsenliga skyldigheterna (medlemsavgiften) till den föregående arbetslöshetskassan har blivit skötta ända fram till tidpunkten för utträdet. Då medlemskapet börjar mitt under året är medlemsavgiften den del av årsmedlemsavgiften som en medlem har från anslutningstidpunkten till årets slut. Då medlemskapet upphör mitt under året, krediteras den del av årsmedlemsavgiften då han eller hon inte längre är medlem i YTK, ifall de i stadgarna angivna begränsningarna inte hindrar att gottskrivningen betalas. När årsmedlemsavgiften hänförs till tiden för medlemskapet, används de faktiska kalenderdagarna. På den medlemsavgift som ska återbetalas, betalas inte dröjsmålsränt.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi