Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Bli medlem

Medlemsavgifterna

YTK:s medlemsavgift är bunden vid tiden för medlemskapet. Medlemsavgiften är den andel av avgiften för en årsmedlem och den motsvarande tid du varit medlem i YTK det aktuella året. År 2016 är YTK:s medlemsavgift 118 euro.

Medlemskapet börjar från den dag då ansökan om medlemskap kommit in till oss. Vi behandlar medlemsansökningarna varje dag. När din ansökan om medlemskap har behandlats och förutsättningarna för ett medlemskap undersökts, får du ett skriftligt meddelande om saken från oss. För att säkra ditt medlemskap ska du ändå betala din medlemsavgift, då du får en faktura på medlemsavgiften från oss. När medlemsavgiften betalats, börjar ditt medlemskap från den dag då din ansökan om medlemskap kommit in till oss. Fakturan på medlemsavgiften sänds till dig efter ungefär tre veckor efter att ansökan om medlemskap blivit behandlad. Om du ansluter dig mitt under kalenderåret, värderas medlemsavgiften, räknat fr.o.m. anslutningsdagen till utgången av kalenderåret. Efter året för anslutningen sänder vi en faktura på medlemsavgiften för följande kalenderår till alla våra medlemmar under november-december, så att förfallodagen är i början av det aktuella året för medlemsavgiften.

Vi sänder fakturan som e-faktura till nätbanken, per post eller Itellas NetPosti beroende på vilket sätt du valt för att få fakturan. Om du önskar få fakturan för medlemsavgiften som e-faktura, så välj hos din nätbank Yleinen työttömyyskassa YTK som avsändare för fakturan och uppge ditt medlemsnummer i tjänsten samt referensnumret för föregående faktura på medlemsavgiften.

Referensnumret i fakturan för medlemsavgiften byts varje år, så betala inte medlemsavgiften med föregående års faktura och referensnummer. Medlemsavgiften styrs rätt endast då betalningen sker med det personliga referensnumret. Efter anslutningsåret sänder vi fakturan på medlemsavgiften för följande år till alla våra medlemmar under november-december, så att förfallodagen är i början av det aktuella året för medlemsavgiften. Vi sänder ut fakturorna differentierat enligt medlemmarnas födelsemånad, för att vi ska kunna försäkra att kundtjänsten löper smidigt även i början av året. Tidtabellen för faktureringen meddelas på våra webbsidor under senhösten innan faktureringen börjar.

För att medlemskapet ska bevaras, bör medlemsavgiften betalas även när du är arbetslös, studerar, mammaledig, vårdledig eller fullgör beväringstjänst. Genom att betala medlemsavgiften bevarar du det utkomstskydd för arbetslösa som du uppnått. En obetald medlemsavgift kan indrivas efter förfallodagen av den inkomstdagpenning eller alterneringsersättning som ska betalas ut till en medlem. Medlemsavgiften kan avdras i beskattningen. YTK meddelar de betalda medlemsavgifterna direkt till skattemyndigheten. Medlemsavgiften ska betalas före förfallodagen och en obetald medlemsavgift leder till uteslutning ur arbetslöshetskassan retroaktivt fr.o.m. dagen då medlemsavgiften är obetald.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi