Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Bli medlem

Arbetslöshetskassornas medlemsavgifterna

Arbetslöshetskassorna övervakas av Finansinspektionen, som fastställer arbetslöshetskassornas medlemsavgifter utifrån de framställningar de gjort. Medlemsavgifterna ska i löntagarkassorna bestämmas sålunda att de kumulerade medlemsavgifterna tillsammans med statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel kan anses vara tillräcklig för att uppfylla kassans förbindelser. Då Finansinspektionen fastställer medlemsavgifterna beaktar den även att storleken av kassans utjämningsfond är förenlig med Finansinspektionens bestämmelser.

Arbetslöshetskassorna ska enligt lag ha en utjämningsfond, dit det årliga överskottet överförs. För att trygga kassams finansiering och likviditet ska det i utjämningsfonden finnas det av Finansinspektionen fastställda minimibeloppet (100 procent), vilket innebär att kassan klarar av sina administrativa kostnader samt de förmånsutgifter som är på eget ansvar i ett års tid utan ny medlemsavgiftsinkomst. För att jämna ut fluktuationerna i medlemsavgifterna på grund av de ekonomiska konjunkturerna kan arbetslöshetskassan dessutom samla in en utjämningsfond på högst 400 procent. På så sätt kan skillnaderna i medlemsavgifterna anses återspegla kassans soliditet och arbetslöshetsgraden för dess medlemmar.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi