Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Bli medlem

Rättigheterna och skyldigheterna för en medlem

Endast genom medlemskapet i arbetslöshetskassan avgörs inte rätten till inkomstrelaterad dagpenning för en person som blivit arbetslös. Ett medlemskap i arbetslöshetskassan är dock en obsolut förutsättning för at få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Då villkoret om ett medlemskap och arbetsvillkoret och övriga förutsättningar uppfylls, har Du alltså rätt att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och alterneringsersättning. Kassans viktigaste skyldighet är att se till att den årliga medlemsavgiften betalas i tid. Endast genom att betala medlemsavgiften bevarar Du ditt medlemskap och din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Endast en medlem i arbetslöshetskassan har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan. Det är ändå viktigt att observera att ett medlemskap i kassan inte avgör rätten för en person som blivit arbetslös till dagpenning, utan rätten ska avgöras först vid tidpunkten för försäkringsfallet dvs. i praktiken då arbetslösheten börjar. Rätten för en uppsagd och permitterad person till arbetslöshetsdagpenning kan börja tidigast från dagen då han eller hon har anmält sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån.

Den viktigaste skyldigheten för en medlem i kassan är att se till att den årliga medlemsavgiften betalas i tid. Endast genom att betala medlemsavgiften bevarar Du ditt medlemskap och din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

YTK:s medlemsavgift är en fast fastställd medlemsavgift för kalenderåret. För år 2015 eller för tiden 1.1. - 31.12.2015 är den fastställda medlemsavgiften 118 euro. Medlemsavgiften fastställs varje år av Finansinspektionen. Eftersom det är fråga om en medlemsavgift baserad på kalenderåret, betalas den till fullt belopp, även om anslutningen eller utträdet skulle ske mitt under året. Medlemsavgiften ska betalas även då Du exempelvis studerar, är moderskapsledig, vårdledig, fullgör militärtjänstgöring eller är arbetslös.

Det år som följer på anslutningen och därefter kommer fakturan på medlemsavgiften automatiskt i början av året som nätfaktura, per post eller Itellas Netposti, beroende på vilket sätt Du har valt för att fakturan ska sändas. En obetald medlemsavgift kan efter förfallodagen uppbäras även från den förmån som ska utbetalas.

En medlem är skyldig att uppdatera sina kontaktuppgifter. Kom ihåg att meddela adressförändringar, namnändringar eller exempelvis en ändrad e-postadress till arbetslöshetskassa via OmaYTK eller per telefon, e-post eller post. Ändringar av arbetsplats eller avlöning behöver inte anmälas.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi