Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
 

Kontaktinformation

Kundtjänst

p. (02) 760 7620
MÅN - FRE 9–16

asiakaspalvelu@ytk.fi

Postadress

Allmän arbetslöshetskassa YTK
PL 100
32201 LOIMAA

Besökadress
Teollisuuskatu 4, LOIMAA
MÅN-FRE 8–16

Ta kontakt!

Om du är medlem i YTK, vänligen sänd din meddelande via OmaYTK-service.

Du kan också sända oss e-post asiakaspalvelu@ytk.fi och i frågor som gäller fakturering på adressen laskutus@ytk.fi.

Kom ihåg att meddela din medlemsnummer i e-post.

Observera: Om Du uträttar ärenden på någon annan persons vägnar hos vår telefontjänst, kan vi svara per telefon eller e-post endast om kassan har tillställts en fullmakt, av vilken bemyndigandet att uträtta ärenden på den andra personens vägnar i det aktuella ärendet framgår.