Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster
 

Anmälan om utträde

    
Anmälan om utträde

Jag utträder som medlem ur Allmänna arbetslöshetskassan YTK


Anmäl ditt kontonummer åt oss för returnering av medlemsavgift. Ifall medlemskapet upphör under kalenderåret 2017, kommer vi att returnera överstående delen av årsavgiften. Medlemsavgiften returneras till den del som medlemskapet inte varit i kraft. Returneringen kräver att årsavgiften har betalats i sin helhet. Summor under 10 euro returneras inte. Ingen dröjsmålsränta utgår på medlemsavgiften.

Orsaken till utträdet

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi