Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Blanketter

Blanketter som kan skrivas ut

Anslutningsblankett

Du kan fyll i ansökan i OmaYTK-service
Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
Ansökan on fortsatt inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om rörlighetsuderstöd
Rörlighetsbidraget ska sökas, innan anställningsförhållandet börjar. Du kan lämna in ansökan tidigast 1.1.2017 genom att skicka blanketten via tjänsten Sänd bilagorna eller per e-post.

Bilagorna till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:
Utredning till arbetslöshetskassan över arbetstid och lön per kalendervecka
Löneintyg
Utredningsblankett för försäljningsvinst
Frånvaro från sysselsättningsfrämjande tjänst

Ansökan om alterneringsersättning
Löneintyg för ansökan om alterneringsersättning (på finska)

Alterneringsavtal
Ändringsanmälan för alterneringsledighet

Utträdesanmälan

Fullmakt


Elektroniska blanketter
Anslutningsblankett

Utträdesanmälanblankett

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi