Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Dagtraktamenten minska resultat / fördelar

Dagpenningens belopp har räknats ut utifrån de uppgifter du gett och det är riktgivande. Den här uträkningen är inte bindande för arbetslöshetskassan, för även andra uppgifter, som inte finns här, kan också påverka beloppet.

Lönen som utgör grunden för dagpenningen är alltid en aning mindre än din faktiska månadslön. Detta beror på att vid uträknandet av den lön som utgör grunden för dagpenningen avdras sådana poster som inte betraktas som stabiliserad lön, dvs. semesterpenning och semesterersättning. På den lön som utgör grunden för dagpenningen görs även s.k. apl-avdrag. År 2016 är storleken för detta avdrag 4,60 procent av den lön som utgör grunden för dagpenningen.

Snabbinstruktion

Med den här dagpenningskalkylatorn kan du för dig själv räkna ut ett kalkylerat värde för dagpenningsbeloppet med dina egna inkomster. Mata in talet i fälten och klicka på RÄKNA. På så sätt får du ett riktgivande värde för hur stor din dagpenning blir både som brutto och som netto efter att skatterna dragits av. Med hjälp av kalkylatorn kan du också räkna ut hur exempelvis lönen som ska betalas för ditt deltidsarbete eller den socialförmån som du får påverkar dagpenningens belopp.

×

Typen av dagpenning

Välj, om du ansöker om arbetslöshetsdagpenning eller alterneringsersättning.

×

Antalet barn

Barnförhöjningen betalas för högst 3 barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen fogas inte till alterneringsersättningen.

×

Månadslön

Dagpenningens belopp beräknas i regel på de bruttoinkomster som du har förvärvat under de 6 mån. som föregår arbetslösheten. Vid en exakt uträkning beaktas löneinkomsterna för 26 sådana veckor, då du har arbetat minst 18 timmar och din lön har varit minst i enlighet med kollektivavtalet för branschen.

×

Förskottinnehållning %

Inkomstrelaterad dagpenning är beskattningbar inkomst. Om förskottninginnehållning görs enligt löneskattekort, görs det med  minst 25 procentenhet. För inkomstrelaterad dagpenning lönar det sig  att hämta ändringsskattekort för förmån, så förskottningsinnehållning görs utan höjning.

×

Förhöjd förtjänstdel

Den inkomstrelaterade dagpenningen kan betalas ut med förhöjd förtjänstdel om du deltar i sysselsättningsfrämjande service

För tiden med sysselsättningsfrämjande service som avtalats i en sysselsättningsplan eller i en ersättande plan, som avses i 10 § av lagen om utkomstskydd för arbetslösa utbetalas en förhöjd förtjänstdel för sammanlagt högst 200 dagar.

 

×

Alterneringsersättning

Det fulla beloppet av alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning utan förhöjningar du skulle vara berättigad till om du blev arbetslös. För alterneringsersättning utbetalas varken den inkomstrelaterade dagpenningens förhöjningsdelar eller barnförhöjningar.

×

Deltidsarbete

Fyll här i den arbetsinkomst som du förvärvat under ansökningsperioden för den inkomstrelaterade dagpenningen till bruttobeloppet. Uppge här också inkomsterna från företagsverksamhet i bisyssla. Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas då som jämkad, om

 

×

Socialförmåner/pensioner

Fyll här i beloppet av den socialförmån du mottar under ansökningsperioden, om det är fråga om socialförmåner som minskar arbetslöshetsdagpenningen.

Följande socialförmåner minskar inkomstdagpenningen:

Följande socialförmåner hindrar utbetalning av inkomstdagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • specialvårds- och särskild moderskapspenning
 • utbildningsstöd (utbildningsstöd före 1.1.2010)
 • arbetslöshetspension
 • arbetslivspension
 • full invalidpension
 • full ålderspension (förutom pension enligt lagen om statens pensioner 1295/2006)
 • förtida ålderspension
 • individuell förtidspension
 • garantipension som kompletterar pensionen
 • pensionsstöd
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt olycksfalls- eller trafikförsäkringslagen
 • rehabiliteringspenning och motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • avträdelsestöd
 • generationsväxlingspension

Följande socialförmåner minskar inte dagpenningen:

 

×
×
×

Lönen som utgör grunden för dagpenningen

Lönen som utgör grunden för dagpenningen är alltid en aning mindre än din faktiska månadslön. Detta beror på att vid uträknandet av den lön som utgör grunden för dagpenningen avdras sådana poster som inte betraktas som stabiliserad lön, dvs. semesterpenning och semesterersättning. På den lön som utgör grunden för dagpenningen görs även s.k. apl-avdrag. År 2016 är storleken för detta avdrag 4,60 procent av den lön som utgör grunden för dagpenningen.

×

Daglön

Månadslön har delat med 21,5.

×

Dag

Dagpenning utbetalas för högst fem dagar per kalendervecka.

×

Månad

Dagpenning per dag har multiplicerats med 21,5.

×
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi