Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Välkömmen som medlem!

Välkommen som medlem i YTK, Finlands största arbetslöshetskassa. Ditt medlemsnummer finner du från nyhetsbrevet. Du får din första faktura för medlemsavgiften inom ett par veckor. När du betalar medlemsavgiften börjar ditt medlemskap från anslutningsdagen.

Här några tips, så du får ut allt av ditt medlemskap!

1) Skydd i händelse av arbetslöshet

När tiden för ditt medlemskap i YTK har uppfyllt arbetsvillkoret, vilket förutsätts av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, tar vi hand om dig och hjälper dig vidare, om dina arbeten minskar eller upphör. Du måste bara anmäla dig hos TE-byrån och sända oss en ansökan.

2) Det går lätt att betala medlemsavgiften

Det går lätt att betala medlemsavgiften, när du beställer en e-faktura till din egen nätbank. Foga till Allmänna arbetslöshetskassan YTK (Yleinen työttömyyskassa YTK)  som avsändare av e-fakturan, för det behöver du ditt medlemsnummer.

För att hålla medlemskapet i kraft förutsätts det att medlemsavgiften betalas. Det går ej att få befrielse från medlemsavgiften.

3) Andra villkor för medlemskapet

På basis av de uppgifter du lämnat, uppfyller du för närvarande YTK:s medlemsvillkor.

Du kan vara medlem i YTK ända tills du är 68 år, men efter 65 års ålder har du rätt till inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut endast för permitteringstiden. YTK är löntagarnas arbetslöshetskassa, varför arbete som utförts som företagare inte kan försäkras hos oss. Läs mera ingående om medlemsvillkoren.

Om det under din tid som medlem sker förändringar i ditt anställningsförhållande, lönar det sig att kontrollera din situation på våra webbsidor eller hos vår kundtjänst.

Du kan vara medlem endast i en arbetslöshetskassa. Kom alltså ihåg att avsluta ditt tidigare medlemskap, om du har anslutit dig till oss från någon annan arbetslöshetskassa.

Om så önskas, kan du utträda som medlem i YTK. YTK kan utesluta dig från medlemskapet, om du försummar att betala medlemsavgiften, övergår permanent till att vara företagare, vägrar att följa YTK:s regler, eller förfar svekligt vid ansökan om medlemskap eller förmån.

4) När du behöver vägledning

www.ytk.fi

På våra webbsidor finner du mera information om en medlems rättigheter och skyldigheter samt om bestämmelserna förknippade med utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning.

http://oma.ytk.fi

En tjänst avsedd för våra medlemmar. Det bekvämaste och snabbaste sättet att uppdatera uppgifter, ta kontakt och ansöka om dagpenning. För att logga in i OmaYTK -tjänsten behöver du medlemsnumret. Den första gången öppnas tjänsten med bankkoderna.

Kundtjänst

Vi betjänar per telefon på numret (02) 7607620 vardagar kl. 9-16 eller per e-post asikakaspalvelu@ytk.fi.

Sociala medier

Du kan också diskutera med oss på Facebook (YTK) och Twitter (@YTK_Loimaa) (på finska).

5) Tjänsterna hos föreningen YTK-Yhdistys kompletterar din trygghet

Som YTK-medlem kan du ansluta dig till föreningen YTK-Yhdistys. Som medlem i föreningen får du en försäkring i händelse av situationer med tvister om avslutat anställningsförhållande samt en olycksfallsförsäkring för fritiden. Besök och bekanta dig med  föreningen YTK-Yhdistys.

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi