Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Att söka inkomstrelaterad dagpenning

Då du blir arbetslös kan du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via YTK:s elektroniska kommunikation OmaYTK. Blanketten du ska fylla i heter Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Ansökningsblanketter erhålls även hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån) på din hemort eller på vår webbsida under Blanketter. Om du inte ansöker om förmån via OmaYTK, fyll i den skriftliga blanketten, datera och underteckna ansökan och sänd den till Allmänna arbetslöshetskassan YTK, PB 100, 32201 LOIMAA.

Inkomstrelaterad dagpenning söks i efterskott och förutsättningen för utbetalning är att du har anmält dig som arbetslös arbetssökande vid TE-byrån. Anmälan sker i första hand elektroniskt på adressen https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi Dagpenning söks i perioder om minst fyra veckor, en månad eller en kalendermånad. Den första ansökningen kan du dock sända in för en period om två veckor. Dagpenning utbetalas inte utan synnerligen vägande skäl retroaktivt för en längre period än tre månader innan ansökan anhängiggörs, så dagpenning bör sökas från arbetslöshetskassan inom tre månader från den första arbetslöshetsdagen för vilken dagpenning ej har utbetalats. Med ansökan bör du även sända nödvändiga bilagor (läs mer under Bilagor). Det är viktigt att du sänder ansökan till kassan inom den utsatta tiden, fastän någon bilaga ännu skulle saknas i den. Den bilaga som saknas, kan sändas till kassan även senare. Den utsatta tiden på tre månader gäller också för fortsatt ansökan.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi