Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Sändning av bilagor

Sänd bilagorna

Jag är medlem
Jag är arbetsgivare

Vi tar emot bilagor till ansökan om dagpenning även elektroniskt. Via länkarna ovan kan bilagor sändas av sökanden själv samt av hans/hennes arbetsgivare. Bilagorna kan sändas enligt följande:

1. Personbeteckning

 • Fyll i fältet Personbeteckning i form av din personbeteckning 050980-123X

2. Välj typ av bilaga enligt den bilaga som ska skickas. Alternativen är:

 • Löneintyg
 • Arbetsintyg
 • Permitteringsintyg
 • Uppsägningsmeddelande
 • Specifikation över veckotimmar
 • Arbetsavtal
 • Skattekort
 • Annan bilaga

Med annan bilaga avses en sådan bilaga som inte kan väljas i listan.

3. Välj dem bifogade fil som ska sändas från din dator genom att trycka på tangenten "Selaa" (Bläddra). Den fil som ska sändas kan till sin omfattning vara maximum 2 Mt. Typen av den bilagda fil som ska sändas kan vara endast av den typ av fil som nedan anges:

 • PDF (Adobe Acrobat -dokument)
 • JPEG (bildfil)
 • TIFF (bildfil)

4. Mata in en bekräftelsetext

Mata in den svarta text som syns på vit botten i det tomma fältet bredvid till höger.

När du har matat in de nödvändiga uppgifterna i fältet, kan du sända bilagorna till YTK genom att trycka på tangenten "Sänd bilagorna".

På tangenten "Palauta arvot" ("Återställ värdena") kan du tömma blanketten. Om så behövs får du hjälp med att sända bilagorna genom att ringa till kundtjänstens nummer 02 760 7620.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi