Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

OmaYTK-tjänsten

1. Hur loggar jag in i OmaYTK -tjänsten?
2. Hur byter jag ut mitt lösenord till OmaYTK?
3. Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag ett nytt?
4. Varför kan jag inte logga in i tjänsten OmaYTK?
5. Varför fungerar inte OmaYTK i mobilapparaten?

1. Hur loggar jag in i OmaYTK -tjänsten?

  • Använder du tjänsten för första gången?

Om du aldrig tidigare har använt OmaYTK -tjänsten, ska du först registrera dig som användare av tjänsten. Registreringen sker antingen med bankidentifieringarna eller om du inte har den erforderliga bankens koder, kan du också beställa koderna per brev i denna länk. Bankerna med vilkas koder du kan logga in är: Nordea, Danske Bank, Andelsbanken, Sparbanken, Handelsbanken. Om du beställer koderna per brev, frågar tjänsten efter ditt medlemsnummer, vilket du finner exempelvis på din faktura för medlemsavgiften samt födelsetiden, som ska anges i formen ddmmåå.

Efter bankidentifieringen ger tjänsten dig ett lösenord, som du senare kan byta ut. Se anvisningar för att byta lösenordet här. Tjänsten OmaYTK står nu till ditt förfogande.

  • Har du redan registrerat dig som användare?

När du för första gången har gjort registreringen med bankkoderna eller med de koder du beställt per post, kan du inte längre göra en registrering (bankidentifiering) på nytt. I fortsättningen loggar du in i tjänsten OmaYTK med ditt medlemsnummer och lösenordet, som du fick i samband med registreringen. Obs! Du kan byta ut lösenordet i en form som är lättare att minnas. Se anvisningarna för att byta lösenord här.

2. Hur byter jag ut mitt lösenord till OmaYTK?

Logga in i tjänsten OmaYTK med ditt nuvarande lösenord. Välj taben Medlemsuppgifter och därefter i vänstra kanten av sidan Byte av lösenord. Som följande ber tjänsten dig att först skriva ditt nuvarande lösenord och därefter det nya lösenordet som du valt, två gånger. Lösenordet ska vara minst åtta tecken långt och där ska finnas minst två av följande teckengrupper: små bokstäver, stora bokstäver, siffror.

3. Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag ett nytt?

Klicka på länken Glömde du lösenordet på YTK:s huvudsida eller sidan för inloggning i tjänsten OmaYTK. Skriv din använderkod, som är samma som medlemsnummer,  i fältet. Välj ännu, om du önskar få lösenordet som textmeddelande eller per e-post. Logga in till Oma YTK tjänsten och skriva ditt medlemsnummer och lösenord du fick med textmeddelande eller per e-post. Förvissa dig om att du skriver det nya lösenordet exakt i den form som du har fått det (stora och små bokstäver, inga mellanslag). När du loggar in i tjänsten OmaYTK för första gången med det nya lösenordet, måste du ändra lösenord på nytt till din egen lösenord. Lösenord måste vara 8-12 märkena lång. Det måste innehålla minst 2 av följande: stora bokstäver, små bokstäver, numrena. Efter du har bytt lösenord kan du fortsätta till Oma YTK tjänsten.

4. Varför kan jag inte logga in i tjänsten OmaYTK?

  • Försökte du logga in i OmaYTK för första gången? Se anvisningarna för registreringen här.
  • Om du redan tidigare har anlitat tjänsten, kom ihåg att logga in med ditt medlemsnummer och lösenord. Med bankkoderna loggar man in i tjänsten endast i samband med den första registreringen.
  • Se till att ditt YTK -medlemsnummer är användaridentifikationen, inte t.ex. YTK -föreningens medlemsnummer.
  • Se till att ditt lösenord är det rätta. Observera de stora och små bokstäverna och förvissa dig om att det inte exempelvis kopierats mellanslag i lösenordet.
  • Töm webbläsarens cacheminne. Se anvisningar här.
  • Kontrollera om det är fråga om något större problem, om vilket informerats genom ett störningsmeddelande i övre kanten av våra webbsidor eller om det finns nyheter om saken i avdelningen Ajankohtaista (Aktuellt). Om nyheten eller en information om saken finns, håller vi redan på och åtgärdar problemet.

5. Varför fungerar inte OmaYTK i mobilapparaten?

Eftersom det finns så många kombinationer av apparater och sökmotorer, kan vi inte garantera att tjänsten OmaYTK fungerar med alla kombinationer. Försök ladda ner en ny sökmotor i din mobilapparat hos programvaruaffären, t.ex. Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Apparatens egen sökmotor har inte nödvändigtvis support för tjänsten OmaYTK.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi