Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Medlemstjänster

Sändning av en elektronisk ansökan

1. Vilken ansökningsblankett ska jag ifylla i tjänsten OmaYTK?
2. Varför syns det en förlängd ansökan på första sidan av tjänsten Oma YTK för en tid då jag inte har varit arbetslös?
3. Varför kan jag inte sända en ansökan om dagpenning?

1. Vilken ansökningsblankett ska jag ifylla i tjänsten OmaYTK?

Ansökningsblanketterna finns i tjänsten OmaYTK i punkten Ansökningar -> Ansökningar.

  • Du ansöker om dagpenning för första gången eller
  • Det har gått över tre månader från din föregående ansökning eller
  • Din föregående ansökan har ännu inte behandlats eller det inte har blivit något att betala ut.

Fyll i Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning. Även om det skulle vara en förlängd ansökan, kan tjänsten inte bilda en förlängd ansökan, om det inte finns någon utbetalning i underlaget under de tre senaste månaderna.

  • Du är helt och hållet arbetslös eller permitterad och du håller på och gör en förlängd ansökan

Fyll i Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (inte förändringsbar) eller använd en s.k. snabb, förlängd ansökan på huvudsidan av tjänsten OmaYTK. Den snabba, förlängda ansökan kommer upp, då det i enlighet med din ansökningsperiod har gått fyra veckor eller en månad från föregående utbetalda dag. Observera att du kan godkänna eller sända den här förlängda ansökan endast, om du har varit helt och hållet arbetslös under hela ansökningsperioden. Om så önskas kan din ansökningsperiod kontrolleras hos vår kundtjänst.

  • Du är delvis arbetslös eller permitterad

Fyll i Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar). I denna ansökan kan du fylla i arbetsdagarna och -timmarna. Sänd lönespecifikationen för den förvärvade inkomsten under ansökningsperioden till oss separat exempelvis via tjänsten Sänd bilagorna.

  • Du håller på och gör en normal längre eller kortare, förlängd ansökan.

Fyll i Ansökan om fortsatt inkomstrelaterad dagpenning (förändringsbar). Denna ansökan kan du använda då din arbetslöshet upphör och du ansöker om dagpenning för en kortare period än normalt, eller om du önskar förlänga din ansökningsperiod.

2. Varför syns det en förlängd ansökan på första sidan av tjänsten Oma YTK för en tid då jag inte har varit arbetslös?

Det är fråga om en s.k. snabb, förlängd ansökan, som bildas automatiskt, det har gått fyra veckor eller en månad i enlighet med din ansökningsperiod från din föregående utbetalda arbetslöshetsdag. Den här ansökan kan du godkänna och sända endast, om uppgifterna stämmer, och du under hela ansökningsperioden har varit helt och hållet arbetslös. Sänd inte ansökan om uppgifterna inte stämmer, för en ogrundat eller felaktigt sökt förmån leder alltid till behandling för återkrav. Se punkt 1 för anvisningar om vilken ansökan som ska användas och i vilka situationer.

3. Varför kan jag inte sända en ansökan om dagpenning?

  • Förvissa dig om att du inte söker för kommande tid. Dagpenning söks alltid retroaktivt, och därför låter inte tjänsten dig sända ansökan i förväg.
  • Om du försöker göra en förlängd ansökan, kontrollera, om din ansökningsperiod redan har blivit fylld. Om du har ansökt om dagpenning per kalendermånad, öppnas en förlängd ansökan på månadens sista dag. Om din ansökningsperiod är en månad och den föregående utbetalda dagen är t.ex. 15.5., öppnas en förlängd ansökan 15.6.. Om ansökningsperioden är fyra veckor, öppnas en förlängd ansökan i motsvarande mån 12.6. Kontrollera din ansökningsperiod hos vår kundtjänst.
  • Om det inte har utbetalats dagpenning till dig under de tre senaste månaderna kan tjänsten inte bilda en förlängd ansökan. Använd då den första ansökan, dvs. Ansökan om inkomstdagpenning.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi