Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Om YTK

Vad är YTK?

YTK är den största arbetslöshetskassan i Finland och den är öppen för alla löntagare. Vi har redan nästan 350.000 medlemmar, vilket är cirka 14 % av de finländska löntagarna. Hos YTK får du ett inkomstrelaterat utkomstskydd för 118 € om året.

Vårt kontor finns i Loimaa i Egentliga Finland. Våra medlemmars ärenden sköts av cirka 130 arbetstagare. Vår huvuduppgift är att ta hand om det inkomstrelaterade utkomstskyddet för våra kunder på ett smidigt, kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt samt att betjäna våra kunder vänligt och sakkunnigt i alla frågor som hänför sig till utkomstskyddet. Det är också vårt mål att stödja flexibiliteten i det finländska arbetslivet och en god sysselsättning.

YTK har grundats 21.8.1991, och Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat oss koncession 17.9.1991. Försäkringsverksamheten inleddes 1.1.1992. Vi tillhandahåller ett utkomstskydd, som definierats i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, i händelse av arbetslöshet för arbetstagare i olika branscher samt alterneringsersättning.

 

Det lönar sig att vara medlem i arbetslöshetskassan

Det finländska systemet för utkomstskydd för arbetslösa erbjuder två alternativ i händelse av arbetslöshet:

  1. Fpa:s bastrygghet erbjuds för löntagare som inte hör till någon arbetslöshetskassa eller som ännu inte hunnit uppfylla villkoret för medlemskap eller arbetsvillkoret som medlemmar av arbetslöshetskassan.
  1. Den inkomstrelaterade dagpenningen tillkommer alla sådana som är medlemmar i arbetslöshetskassan och har uppfyllt villkoret om medlemskap och arbetsvillkoret.

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa definierar förutsättningarna för att få utkomstskydd och nivån för den inkomstrelaterade dagpenningen. På grund härav betalas till dig inkomstrelaterad dagpenning med samma förutsättningar och till samma belopp oberoende av till vilken arbetslöshetskassa du hör.

Det lönar sig att bli medlem i arbetslöshetskassan. Med exempelvis en månadsinkomst på 1.500 € är den inkomstrelaterade dagpenningen cirka 48 € om dagen år 2015, medan beloppet av den grunddagpenning som utbetalas av Fpa är 32,80 € om dagen. Nivån på den inkomstdagpenning som utbetalas av arbetslöshetskassan vid olika inkomster kan du uppskatta med dagpenningskalkylatorn.

 
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi