Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Om YTK

Måltillståndet 2020

Alla har rätt att få bästa betjäning

Alla får höra till YTK. Vi begränsar inte vårt medlemskap efter bransch eller ställning. Löntagarna och företagarna inom vilken sektor som helst kan ansluta sig till kassan.

Vi finns till för våra medlemmar och därför erbjuder vi en god och effektiv betjäning med alla kanaler. Våra medlemmar har rätt att få bästa möjliga betjäning i frågor som hänför sig till utkomstskyddet för arbetslösa. Vi utvecklar digitala tjänster till förmån för våra medlemmar.

Vi finns i centrum av det finländska arbetslivet

Vi är redan nu den största arbetslöshetskassan i Finland. Finland har dock cirka en halv miljon löntagare, som inte har försäkrat sig i händelse av arbetslöshet. Vi vill öka vårt medlemsantal, så att alla arbetande ska ha en lönegaranti i framtiden. YTK är en solid arbetslöshetskassa, vars utjämningsfond alltid är på tillräcklig nivå med beaktande av medlemmarnas arbetslöshetsgrad.

I framtiden är arbetet av annan art än i dag. Vi arbetar med entusiasm för att vi även i framtiden får se till tryggheten för dem som arbetar i Finland i arbetslivets omvandlingar. Vi inser att även bestämmelserna måste förändras, då arbetslivet omvandlas och vi är en aktiv aktör när framtidens arbete planeras.

Endast tillsammans är vi det bästa laget

För att bygga upp Finlands bästa arbetsplats behövs vi alla, du och jag. Vi har det bästa laget och den bästa coachingen. YTK är regionkommunens mest lockande arbetsgivare, och sålunda får vi välja de bästa begåvningarna som utfäster sig till att arbeta i enlighet med våra värden.

Värden

En brobyggare för arbetslivet

YTK:s uppdrag är att ordna utkomstskydd för medlemmar som är arbetslösa. Vi sköter detta uppdrag raskt, effektivt, vänligt och rättvist. Utkomstskyddet finansieras av staten, arbetsgivarna och YTK-medlemmarna. Vi ansvarar inför dem alla för att våra beslut är lagenliga och att medlemmarna bemöts likvärdigt. Vi är med i den teknologiska utvecklingen och vi utnyttjar utvecklingen för att betjäna våra medlemmar och i vårt arbete. Grunden till vår framgång finns i kompetens och knowhow, vi vill varje dag utvecklas i vårt arbete. I YTK har vi olika uppgifter. I varje arbetsuppgift är det viktigt att vi stödjer varandra och delar med oss av god praxis, så att alla lyckas i sin egen uppgift. YTK är en solid aktör, en effektiv administration är viktig för oss, så att vi t.o.m. i ett utmanande sysselsättningsläge förmår hålla medlemsavgiften förmånlig. Det är också viktigt att medlemsavgiften inte ständigt förändras från år till år.

Din vägvisare

Medlemmarna i YTK får hos oss en vänlig, pålitlig och likvärdig betjäning. För oss är det en hederssak att de löften som lämnas kunderna ska hållas. Vi uppskattar och respekterar våra arbetskamrater, medlemmar och samarbetspartner. Vi inser att det är en ekonomisk och personlig motgång för varje medlem att bli arbetslös. Det är YTK:s uppgift att hjälpa den som blivit arbetslös med sakkunniga råd, så att han eller hon får sitt dagpenningsärende åtgärdat så bekvämt som möjligt. Vi har många kanaler för att betjäna, bland vilka medlemmarna kan välja. Arbetslöshetsrådgivarna i vår kundtjänst koncentrerar sig på att ge råd åt våra kunder per telefon och elektroniskt. I förmånsbehandlingen sköter vi handläggningen av ansökningarna om dagpenning snabbt och med yrkesskicklighet.

En öppen samtalspartner

Vi vill öka diskussionen i frågor som hänför sig till utkomstskyddet. Vi är proffs på att verkställa utkomstskyddet för arbetslösa, och vi vill bidra med vår kompetens för att utveckla systemet. Systemet för utkomstskydd har under årens lopp blivit komplicerat, vi vill vara med och förenkla lagstiftningen och fokusera på de punkter som är i behov av en ändring. Systemet för utkomstskydd ska aldrig få göra det besvärligare att utföra eller ta emot arbete. Vi är öppna för förändringar, syftet med ny praxis är att förbättra arbetsmetoderna och arbetsmiljön. Vi är ärliga i arbetsmiljön och vi ger respons direkt. Vi tar konstruktivt ställning i frågor som hänför sig till vårt arbete, vi strävar efter att bygga vår arbetsplats så den blir allt bättre hela tiden.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi