Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Om YTK

YTK:s ledning och organisation

YTK, liksom de andra arbetslöshetskassorna, är ett samfund som sköter en offentlig uppgift på grundval av ett ömsesidigt ansvar. Mötet för kassans medlemskår utgör det högsta beslutande organet som också väljer kassans styrelse. YTK:s styrelse består av orföranden samt sex ordinarie medlemmar och deras personliga ersättare, utsedda av kassans möte. Styrelsen utser en ansvarig person för kassan, dvs. en verkställande direktör samt övriga ledamöter i ledningsgruppen.

Ordföranden för YTK:s styrelse under nästa treårsperiod är fr.o.m. 1.1.2015 Tuomas Helle. Kassans styrelse väljer årligen bland sig en vice ordförande samt utser en sekreterare för styrelsen.

YTK:s kontor är beläget i Loimaa och därifrån sköts alla tjänster. Ledningsgruppen för YTK består av verkställande direktör Auli Hänninen, ekonomisdirektör Antti Jokinen, utvecklingsdirektör Rami Lehtonen, servicechef Anna Mäkelä-Mäki och kundrelationschef Heli Salonen.

Serviceproduktionen för våra medlemmar står i centrum för vår verksamhet. Här sköter vi behandlingen av ansökningarna och kundtjänsten. Den betjänar våra medlemmar per telefon, elektroniskt samt på ort och ställe i Loimaa. På ett telefonnummer (02) 60 7620 tar vi hand om alla spörsmål och förfrågningar som hänför sig till medlemskapet eller dagpenningsärendena. Som stöd för serviceproduktionen har vi stödfunktioner, sådana är till exempel ekonomi och placeringsverksamhet, HR, juridik, kommunikation och påverkan samt utveckling och IT.

Kassans organisation är uppbyggd så att vi med en så hög effektivitet och kvalitet som möjligt kan sköta vår grunduppgift, dvs. att trygga förmånerna för våra medlemmar och erbjuda en vänlig och sakkunnig kundtjänst. Våra anställda och våra informationssystem utgör våra viktigaste resurser, och under de senaste åren har vi i ledandet uttryckligen koncentrerat oss på att personalens kompetens och sådana datasystem, som stöder ett effektivt arbete, kan tryggas även i framtiden.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi